PROTOIERIA ONEŞTI

Slujire arhierească pe Valea Oituzului

În Duminica a XXX-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a slujit Dumnezeiasca Liturghie la mănăstirea ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” și ”Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” (metoc chiriarhal) de pe Valea Oituzului.

Sărbătoarea a debutat cu oficierea Vecerniei și Litiei de către IPS Părinte Ioachim.
Răspunsurile la Strană au fost date de către grupul de Maici de la Centrul Eparhial din Roman.
Într-o atmosferă de sărbătoare duhovnicească, prilejuită de bucuria serbării Sf. Paramon și Filumen, au participat un sobor de preoți și diaconi, precum și un considerabil număr de credincioși.
În cadrul slujbei, a fost hirotonit diacon Dumitru Mitică pe seama Parohiei Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din com. Căiuţi, Protopopiatul Oneşti.
În cadrul aceleiaşi slujbe, Preotul Florin Ionel a fost hirotesit duhovnic pe seama parohiei Sfântul Mucenic Dimitrie din comuna Băseşti, Protopopiatul Moineşti.
Astăzi s-a conferit acestui aşezământ statutul de Metoc Chiriarhal cu vieţuitoare, măicuţe.
Întemeietorul acestui aşezământ, Părintele Dr. Constantin Codreanu a primit, din partea ierarhului, cărţile de căpătâi ale slujirii bisericeşti: Arhieraticonul, Octoihul Cel Mare, Cazania, Triodul, Apostol şi Sfânta Evanghelie.
Totodată, părintelui ctitor i-au fost adresate felicitări pentru întreaga activitate filantropică desfăşurată pe Valea Oituzului şi nu numai. Dealtfel tematica generala a slujbei de astăzi a fost legată, facerea de bine, jertfelnicie, slujirea aproapelui, de renunţarea la bogăţiile lumeşti întru dobândirea celor cereşti.
În finalul întâlnirii, IPS Ioachim a rostit și un cuvânt de binecuvântare încheiat cu felicitări aduse părinților slujitori ai Mănăstirii din această comunitate si credincioșilor prezenți la această sărbătoare. Biserica „Sfinţii Împărați Constantin și Elena” a fost sfințită anul acesta pe data de 20 septembrie de către IPS Ioachim.
Valea Oituzului este o zona cu rezonanţă aparte în istoria poporului nostru, amintind de luptele ce s-au purat aici, în care ostaşii românii au stat pavăză în faţa duşmanilor, rostind cu dârzenie cuvintele: „Pe aici nu se trece!”.
Astăzi, frumuseţea acestor locuri mioritice atrage permanent numeroşi turişti, care se strâng, an de an, pentru a se bucura de pitorescul zonei, de aerul curat şi liniştea munţilor.
Prezența Chiriarhului în acest așezământ monahal va avea, de acum. un caracter permanent.


Reportaj la Trinitas TV

sus