PROTOIERIA ONEŞTI

Asociația ”Sf. voievod Ștefan cel Mare - Hârja” a organizat Conferința de închidere a unui proiect POSDRU

Astăzi, 14 decembrie 2015, la Balta Albastră din com. Letea Veche, jud. Bacău, Asociaţia ”Sf. Voievod Ştefan cel Mare - Hârja” a organizat Conferința de închidere a proiectului POSDRU, Sprijinirea studenților în tranziția spre viața activă prin stagii de practică specializate, orientare în carieră și consiliere profesională – Sprijin pentru viitor! ID proiect – 156336 realizat în parteneriat cu SC Kubert SRL.

La acest eveniment au luat parte decani, cadre didactice universitare, echipa de managemanet a proiectului, studenţi de la Facultatea de Kinetoterapie din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi stundenţi de la specializările pedagogie, psihologie şi asistenţă socială din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.
Evenimentul a avut scopul trasării unor concluzii personale ale studenţilor și profesorilor cu privire la abilităţile, calităţile şi deprinderile pe care aceştia le-au dobândit în vederea obținerii unui loc de muncă specific pregătirii lor profesionale.
Obiectivele specifice ale proiectului au constat în: informarea studenților cu privire la oportunitățile stagiilor de practică, importanţa corelării sistemului de formare teoretică, academică, cu sistemul de formare practică şi conștientizarea importanţei cunoaşterii de sine în profesia aleasă.
Cadrele didactice și studenții au exprimat modul în care stagiul de practică a fost realizat în cadrul departamentelor asociației și utilitatea lui atât în viața tinerilor studenți, cât și a beneficiarilor serviciilor social - medicale și cultural - educaționale din cadrul organizației de la Hârja.
Evenimentul a fost încheiat de preşedintele Asociaţiei „Sf. Voievod Ştefan cel Mare - Hârja”, pr. Ilarion Mâţă care le-a vorbit studenţilor atât despre importanţa pe care trebuie să o dăm formării și abilităților practice cât și despre capitalul spiritual ce trebuie investit în munca cu viitorii beneficiari.
Pr. Ilarion le-a oferit acestora informaţii și despre următoarele activităţi de monitorizare și evaluare a parcurului lor academic, activităţi dedicate formării şi pregătirii studenţilor pentru identificarea unor locuri de muncă specifice pregătirii lor.

sus