PROTOIERIA ONEŞTI

Sinaxa Protoieriei Oneşti

11 ianuarie 2016

Cea de-a XVI-a sinaxă a preoților din Protopopiatul Onești s-a desfășurat luni, 11 ianuarie, la Mănăstirea ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” și ”Sf. Proroc Ilie” (metoc chiriarhal) de pe Valea Oituzului.

Alături de soborul de slujitori ai sfântului altar din Protoieria Onești, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a oficiat Dumnezeiasca Liturghie, în cadrul căreia clerul și ierarhul au trăit bucuria comuniunii depline prin împărtășirea cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge ale Mântuitorului Hristos.
Cum este tradiția, în cadrul slujbei, Înaltpreasfinția Sa a rostit rugăciunile de dezlegare pentru preoții și credincioșii prezenți. Totodată, în cadrul sărbătorii de astăzi, arhidiaconul Ciprian Ignat, secretat eparhial, a citit meditația lirică ”Machiavelismul satanic” compusă de ierarhul Romanului și Bacăului pentru Duminica după Botezul Domnului, iar preotul Ilarion Mâță, directorul Centrului Rezidențial de la Hârja, a prezentat comentariul și semnificațiile teologico-dogmatice ale meditației.
În cuvântul rostit la finalul sinaxei, Înaltpreasfinția Sa a îndemnat pe preoți şi credincioşi să "înalțe rugăciuni către Preamilostivul Dumnezeu ca să dăruiască neamului românesc şi lumii întregi: pace şi linişte, să reverse harul şi binecuvântarea Sa care să ne sfințească şi să ne ferească de orice primejdie care vine de la cel rău. Anul pe care l-am început, să ne rugăm să fie un an al milei Domnului!".
De asemenea, Înaltpreasfințitul Ioachim a precizat faptul că în această vară, când se împlinesc 100 de ani de intrarea României în Primul Război Mondial, pe Valea Oituzului vor fi organizate mai multe activități social-filantropice și cultural-misionare de către Eparhia Romanului și Bacăului, cu implicarea Protopopiatului Onești, la care sunt așteptați să participe tinerii din această zonă încărcată de istorie și cultură românească. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a vorbit preoților despre importanța regăsirii în comuniune liturgică, în jurul Potirului lui Hristos:
„Această liturghie, în toată dimensiunea ei harismatică, liturgică, tradițională, mistagogică, ne-a adunat în rugăciune potrivit unei tradiții statornicite de 16 ani la Onești, de când am fost rânduit ca păstor al frățiilor voastre în Biserica lui Hristos.
Ne-am adunat în fiecare an pentru a ne regăsi în rugăciune și a ne împărtăși din potirul euharistic.
Sunt 16 ani de când ne împărtășim din Potirul dragostei pe care Hristos ni-l oferă de fiecare dată când ne adunăm în comuniune liturgică, sorbind din Sângele Său și hrănindu-ne cu Trupul Său, devenind astfel cosangvini cu El, ca frați ai Lui.
Astăzi ne-am adunat în liturghie aducând mulțumire lui Dumnezeu, în acest metochion chiriarhal, pentru tot ce a făcut pentru eparhia noastră.
Vă îndemnăm să vă regăsiți în Liturghie cu Hristos, cu copiii voștri, cu păstoriții voștri și cu cei ce v-au cerut să vă rugați pentru dânșii, rugând pe Hristos Domnul ca toți să fim una întru El”
, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.
La rândul său, preotul protopop Constantin Alupei, a mulțumit ierarhului și preoților „pentru participarea la sinaxă, fapt ce constituie o mărturie a comuniunii de slujire și rugăciune în această protoierie”.
De asemenea, părintele Alupei a exprimat, în numele clerului oneștean, mulțumirea sufletească de a se fi rugat și împărtășit din același Sfânt Potir cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim.

sus