PROTOIERIA ONEŞTI

Binecuvântare și comuniune la pomenirea episcopului Melchisedec Ștefănescu

Cu binecuvântare arhierească și în comuniune de rugăciune euharistică s-au încheiat evenimentele cultural-duhovnicești organizate în cadrul celei de-a XVI-a ediții a Zilelor ”Melchisedec Ștefănescu” la Roman.


Reportaj Trinitas TV


Reportaj Trinitas TV

Luni, 16 mai, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, dimpreună cu Preasfințitul Macarie, episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, soborul preoților consilieri, inspectori și protopopi ai Centrului eparhial de la Roman, s-a rugat în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, oficiate la Catedrala Arhiepiscopală ”Sf. Cuv. Parascheva” din Roman, în prezența elevilor Liceului Teologic ”Episcop Melchisedec” și a pelerinilor care au dorit să poarte către cer rugăciunile lor în ziua de pomenire a mutării la cele veșnice a marelui ierarh, Melchisedec Ștefănescu. De altfel, în cadrul slujbei, s-a făcut pomenirea celui cunoscut în istoria Bisericii Ortodoxe Române ca fiind ”Părintele autocefaliei”.
Emoția sfântă a comuniunii de rugăciune în această zi de sărbătoare a fost exprimată și de Preasfințitul Episcop Macarie în cuvântul său rostit la sfârșitul slujbei. ”L-am pomenit înaintea dumnezeiescului prestol pe învățatul episcop Melchisede Ștefănescu, urmând și nădăjduind ca, într-un viitor cât mai apropiat, să ne pomenească el în Prestolul cel mai presus de ceruri al Marelui Arhiereu, Iisus Hristos, pe care și noi Îl slujim, având ca pildă luminoasă pe marele ierarh astăzi pomenit”, a declarat PS Episcop Macarie. ”Vă mulțumesc că m-ați făcut părtaș la pelerinajul din seara ce a trecut, la grădina situată în apropierea acestei străvechi catedrale, unde a fost așezat spre odihnă episcopul Melchisedec.
Este o grădină vie datorită lucrării social-filantropice pe care o continuați Înaltpreasfinția Voastră. Este o grădină plină de flori care nu se ofilesc niciodată, copilașii, care răspândesc mireasma binecuvântată sub adumbrirea Duhului Sfânt.
A fost o zi de Paști”, a mai spus ierarhul românilor din Europa de Nord. La rândul său, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Ioachim, care coordonează acest eveniment dintru începuturi, respectiv din primul an când a fost hirotonit întru arhiereu al Eparhiei Romanului și Bacăului, a mulțumit invitatului pentru frumoasele gânduri împărtășite la sfârșitul acestei sărbători.
”Vă mulțumim pentru modul în care ați evocat sărbătoarea noastră și pentru faptul că ați trăit alături de noi acest moment de celebrare a personalității episcopului Melchisedec Ștefănescu, ierarh care a transfigurat timpul său. Și în acest an, am încercat să-l aducem în memoria prezentului, evocând chipul său blând și activitatea sa multiplă care a marcat viața Bisericii și a societății românești din veacul al XIX-lea.
Prin astfel de momente, încercăm să ne restructurăm identitatea în timpurile pe care le trăim, așa cum Preasfinția Voastră arătați celor din nordul continentului credința noastră strămoșească, sperând ca, și ei, văzând faptele românilor să slăvească pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat. Astăzi, avem o sărbătoare pe care o trăim cu mulțumirea că săvârșim ceea ce ni se cade și adăugăm cărămidă dăruită de Providență la edificiul spiritualității înaintașilor”, a precizat Înaltpreasfințitul părinte Ioachim. (Pr. Constantin GHERASIM)

Procesiune în cinstea Episcopului Melchisedec, la Roman

În cea de-a patra zi a manifestărilor închinate Episcopului Melchisedec Ștefănescu a fost organizată la Roman o procesiune la care au luat parte ierarhi, preoți, oficialități centrale, județene și locale și mulțime de credincioși, cu prilejul împlinirii a 124 de ani de la trecerea în veșnicie a acestui vrednic de pomenire ierarh.
Astăzi, 15 mai, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost organizată a Roman o procesiune în cinstea Episcopului Melchisedec Ștefănescu, în contextul celei de-a XVI-a ediții a Zilelor Melchisedec Ștefănescu.
Astfel, mai întâi a fost săvârșită slujba Vecerniei arhierești în Catedrala arhiepiscopală „Sf. Cuv. Parascheva” la care, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat ca invitat de onoare și Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord.
După săvârșirea Vecerniei, toți cei prezenți, peste 100 de preoți din cele șase protopopiate ale eparhiei și câteva sute de credincioși, în sunetul clopotelor și al cântărilor pascale, purtând în mâini odoare aparținând patrimoniului spiritual al Centrului eparhial și tabloul ilustrului ierarh Melchisedec Ștefănescu, au mers în tradiționala procesiune organizată cu acest prilej, de la Catedrala arhiepiscopală până la capela cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” aflată în incinta Fundației „Episcop Melchisedec”, acolo unde odihnește trupul neînsuflețit al „celui mai învățat episcop al românilor”.
Ajunsă în curtea Fundației „Episcop Melchisedec” mulțimea s-a așezat de jur împrejurul scenei din fața bustului Episcop Melchisedec, acolo unde cei doi ierarhi au săvârșit slujba de pomenire a familiei ctitorului Grădinii de copii și a întreg complexului de clădiri de aici. Alături de Melchisedec Ștefănescu au fost pomeniți părinții, frații și surorile sale: arhiereul Valerian, preotul Petru, prezbitera Anastasia, arhiereul Ieronim, maica Suzana, maica Evdochia, Costache, Elena, Ioana, George, Dimitrie, Constantin, Ioan și Ecaterina. După slujba de pomenire au fost rostite alocuțiuni care au scos în evidență personalitatea Episcopului Melchisedec. Mai întâi, părintele arhimandrit Pimen Costea, vicar administrativ și președintele Fundației „Episcop Melchisedec” a vorbit despre reperele care au călăuzit viața acestui inegalabil ierarh al Ortodoxiei românești: „Pentru Melchisedec, Biserica și neamul au fost două moduri de a fi care l-au călăuzit de-a lungul întregii sale vieți în tot ceea ce a făcut. A trăit pentru neamul românsc și pentru biserica în care s-a născut. El a fost călăuzit în tot ce a făcut de sentimentul românismului autentic, de sentimentul de a fi creștin slujindu-L pe Hristos. În ceea ce privește latura duhovnicească a vieții sale știm că și-a închinat viața slujirii lui Dumnezeu. Parcursul său în viață a fost plin de dorința de a absorbi din învățătura lui Dumnezeu, nu ca teoretician, ci ca practician. S-a trudit ca tot ce a învățat de la dascălii săi să devină realitate în vița pe care a avut-o.
A fost un om al rugăciunii care l-a ținut în viață treaz și viu. A fost un om al Bisericii, iar biserica pentru el a fost un punct de referință al activității sale. Cei 124 de ani de la naștere sa în ceruri sunt ani ai comemorării, ai aducerii minte despre ce a fost el pentru noi”.
A urmat apoi mesajul transmis de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a fost citit de părintele Constantin Sturzu, consilier mitropolitan. Mesajul Înaltpresfinției Sale, intitulat: „Evocarea Episcopului Melchisedec Ștefănescu-semnificații pentru creștinul de azi”, a evaluat valențele numelui Episcopului Melchisedec încercând să așeze pe ierarh ca model pentru creștinii de astăzi: „Când spunem Melchisedec Ștefănescu, spunem familie tradițională închegată pe temelii solide și sănătoase.....când spunem Episcop Melchisedec Ștefănescu subliniem cât de importantă este starea duhovnicească a clerului pentru viața Bisericii.......când spunem Episcop Melchisedec Ștefănescu ne aducem aminte că acesta este primul cleric ce a devenit membru al Academiei Române în calitate de istoric al culturii vechi românești........când spunem Episcop Melchisedec Ștefănescu înțelegem mai bine cât de important este rolul Bisericii în societatea românească.......când spunem Episcop Melchisedec Ștefănescu reiterăm ideea neimplicării clerului în politica de partid, dar și o stare de veghe asupra modului în care oamenii politici se raportează la Biserică .....când spunem Episcop Melchisedec Ștefănescu afirmăm demnitatea și rădăcina apostolică a Bisericii Ortodoxe Române, acest ierarh vizionar, erudit și cu vădite abilități dipomatice având o contribuție decisivă la dobândirea recunoașterii autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, fapt petrecut în 1885.... când spunem Episcop Melchisedec Ștefănescu punem în balanță dreaptă relația creștinilor ortodocși cu străinii de aceeași credință și fidelitatea față de țară”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.
Au urmat apoi scurte alocuțiuni ale reprezentanților instituțiilor centrale, județene și locale care au adus un omagiu la aceste manifestări dedicate ierarhului Melchisedec, între care amintim pe doamna Emilia Arcan, Președinta Consiliului Județean Neamț, pe domnul președinte Vasile Asavei, Direcția Agenției Naționale Regionale Nord Est Neamț, pe domnul director Sorin Brașoveanu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Județul Bacău, precum și pe domnul Laurențiu Dan Leoranu, primarul municipiului Roman.
La final, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a evocat personalitatea Episcopului Melchisedec subliniind calitatea sa de model pentru ierarhii români din toate timpurile, precizând totodată și modul în care Eparhia Romanului și Bacăului promovează activitatea acestuia: „Astăzi omagiem pe cel mai învățat episcop al românilor.
Episcopul Melchisedec, așa cum reiese din evocările care s-au făcut de-a lungul timpului, este un ierarh nepereche, un episcop care a știut să folosească timpul, să-l transfigureze. El este un om instituție, însă una dintre laturile sale cele mai importante care l-a pus în evidență în fața națiunii și a lui Dumnezeu este faptul că a avut o ortodoxie a credinței cu totul aparte.
De-a lungul istoriei ierarhii vor găsi în activitatea lui un izvor de inspirație în toate activitățile la care ei se angajază în ordinea umană. Unul dintre angajamentele pe care le-am făcut în fața conștiinței mele, a lui Dumnezeu și a poporului atunci când am fost ales în treapte de ierarh al Bisericii a fost acela de a pune din nou în evidență opera măreață a Episcopului Melchisedec. De atunci, an de an, prin manifestările dedicate ilustrului ierarh, am încercat să surprindem câte o latură a personalității sale pe care am evidențiat-o cu prilejul organizării Zilelor Melchisedec Ștefănescu, ajunse anul acesta la cea de-a XVI-a ediție.
În fiecare an, sub un generic anume, noi am scos în evidență calitatea sa de păstor, de dascăl, de ierarh, de bun organizator, de patriot și diplomat, de părinte al autocefaliei bisericii, de iubitor al valorilor neamului”, a precizat Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.
De asemenea, Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat dorința, comună de altfel și romașcanilor, de a-l cinsti în viitor pe Episcopul Melchisedec ca pe un sfânt al Bisericii: „Avem nădejde că el nu este așezat doar în panteonul sufletelor noastre, ci și în panteonul cerului. Ne dorim ca genericul sub care desfășurăm anul acesta manifestările dedicate lui Melchisedec „Melchisedec Ștefănescu cel mai învățat episcop al românilor” să fie ultimul care să se raporteze la el ca la un simplu ierarh și sperăm ca în viitor să ne raportăm la el ca la un sfânt”, a conchis Înaltpreasfinția Sa. După rostirea cuvintelor evocatoare a urmat ceremonia depunerii de coroane de către delegația Centrului eparhial, a Fundației „Episcop Melchisedec”, a celor șase protopopiate din eparhie, precum și a instituțiilor centrale, județene și locale, în semn de prețuire, respect și recunoștință față de ierarhul omagiat, la capela unde este așezat trupul său neînsuflețit.
La final, toți cei prezenți au primit produse de panificație specifice cestei perioade pascale pregătite în brutăria „Betleem” a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. (Pr. Valentin Băltoi)

 

 

sus