PROTOIERIA ONEŞTI

Simpozionul internațional pentru persoane vârstnice de la Hârja, la final

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Asociația ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, în perioada 1-2 octombrie, a găzduit evenimentul cultural - științific intitulat: ”Tineretul creștin și persoanele vârstnice. Preocupări, strategii și modele de bună practică pentru un schimb intergerațional eficient”.


Prima zi a simpozionului - reportaj Trinitas TV


A doua zi a simpozionului - reportaj Trinitas TV


Evenimentul pe larg...

În contextul Anului omagial dedicat de către Patriarhia Română educației religioase a tineretului creștin ortodox, a împlinirii unui deceniu de activitate socială a instituției noastre și a Zilei internaționale a persoanei vârstnice, în parteneriat și cofinanțarea Consiliului Județean Bacău și Bella România, s-a desfășurat ediția a IV-a a Simpozionului internațional organizat de Asociația ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”:
”Abordarea integrată – model al furnizării serviciilor socio-medicale. Un deceniu de activitate întru ajutorarea aproapelui ”, abordând o tematică interdisciplinară și intergenerațională, prin transferul de valori și de principii către tinerii societății contemporane, alături de care să reușim implementatrea unei misiuni comune, având scopul creșterii calității vieții persoanelor vârstnice.

Profesori universitari, medici, gerontologi, directori de instituții pentru persoane vârstnice din țară și străinătate, reprezentanți ai autorităților de stat centrale și locale, au participat cu mare interes la acest eveniment desfășurat în Sala Paraclis ”Sf. Dionisie Exiguul” de la Hârja.
Schimbul intergenarațional eficient a fost tema centrală a mai multor prelegeri știintifice și abordarea integrată a îngrijirii persoanei vârstnice.
Rolul terapiei spirituale și a familiei tradiționale creștine au fost alte două teme de referință în prezentările conferențiarilor.
Nu a lispsit nici dimensiunea practică a managementului eficient din centrele rezidențiale, în comunicările științifice ale profesorilor și directorilor din Belgia, Italia, Germania și Polonia.
Deși pare a fi fost un eveniment tehnic și mai mult academic, nu au lispit momentele culturale oferite de instituția gazda, prin Centrul de zi pentru copii ”Sf. Dionisie Exiguul”, Centrul de creație, artă și tradiție populară ”Sf. Andrei Apostolul și Centrul social-medical pentru vârstnici, toate acestea implicându-se în realizarea unei sezători tradiționale la care a participat și ierarhul Eparhiei Romanului și Bacăului, și a unei piese de teatru ”Tânărul și Iisus”, poem liric alcătuit de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim. Lansarea de carte ”Modele de bună practică în asistența socială integrată a persoanelor vârstnice.
Ghid comparativ al centrelor din România, Germania, și Italia”, moment realizat de Prof. Univ. Dr. Nicu Gavriluță,de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-politice din Iași.
Toate acestea au constituit o adevărată experiență comună, împărtășită tuturor invitaților, conștientizând rolul sine-qua-non deținut de Biserică și directorii centrelor rezidențiale pentru persoane vârstnice, în alinarea suferințelor și neajusurilor din viața persoanelor vârstnice.
pr. Ilarion Mâță

Agenda evenimentului

Sâmbătă - 1 octombrie: (Acoperamantul Maicii Domnului și Ziua Internațonală a persoanei varstnice)
08.00: Acatistul Acopământului Maicii Domnului
08.30: Sf. Liturghie
10.00: inregistrarea invitaților
10.15: urări de bun venit din partea organizatorilor (președinte Asociație Pr. Ilarion Mâță)
10.20: prezentarea în imagini a instituției gazdă
10.30: prezentarea tuturor invitaților și a așteptărilor acestora
11.00: intervenția partenerilor acestui proiect:
- Consiliul Județean Bacău (Președinte, Sorin Brașoveanu),
- Prefectura Bacău,
- Bella Romania (Director, Lucian Bala),
- Facultate de Filosofie și Științe Social – Politice Iași (Decan, Prof. Univ. Dr. Conțiu Șoitu),
- Primăria Oituz (Primar, Gheorghe Bodea)
11.30: prezentare referat servicii sociale pentru vârstnici - Belgia (Tavier Pascal)
12.00: prezentare referat servicii sociale pentru vârstnici din Polonia (Maciej Zdziarski)
12.30: prezentare referat servicii sociale pentru vârstnici - Italia (Monika Caracuda)
13.00: Tinerii și vârstnicii în căutarea binelui comun. Perspective asupra cursului vieții (Prof. Univ.Dr. Daniela Șoitu – Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice Iași).
13.30: pauză
14.30: Tineri și vârstnici în familia creștină (Prof. Univ. Dr. Cristina Gavriluță - Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice Iași)
15.00: Gerontologia socială între actualitate și necesitate. O radiografiere a interesului față de creșterea calității vieții persoanelor vârstnice (Conf. Univ. Dr. Denizia Gal – Facultatea de Sociologie și Asistență socială Cluj - Napoca).
15.30: Căderile la vârstnici (Dr. Gabriela Țimbrea – Președinte A.D.I.V. România)
16.00: Strategia pe termen lung și politicile sociale cu privire la creșterea calității vieții persoanelor vârsnice: reprezentanții ANPIS / AJPIS Bacău
16.30: pauză
- Moment cultural artistic realizat de vârstnici și copii, beneficiari ai Asociației ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”,
- Sezătoarea ”Tradiția nu e numai a voastră, ci a urmașilor, urmașilor voștri!”, activitate organizată de Alina Puiu, coordonatorul Centrului de zi al Asociației.
- Cântece populare interpretate de elevii clasei a II – a A ai Școlii ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, coordonați de Prof. Marta Pânzaru.
17.20: Prezentare material Bella România: ”Bella Romania – actor social activ și permanent în creșterea calității vieții vârstnicilor din România” ( Director, Lucian Bala).
17.50: cuvânt de binecuvânare al Înaltpreasfintului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului
18.10: Programele de voluntariat în sprijinirea persoanelor vârstnice (Lucian Bodor, reprezentant al D.G.A.S.P.C Bacău și președinte al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România – Bacău) Prezentări de referate ale directorilor de cămine pentru vârstnici din România
18.30: Necesitatea centrelor de îngrijire a persoanelor vârstnice și diferența dintre centrele private și cele de stat (Cerasela Bechir –Director Căminul de vârstnici „Nicolae Cajal” București)
18.50: Conceptul de ”Calitate a vieții” în abordarea holistică a îngrijirilor paliative (Pr. Bogdan Chiorean – Director Centru de îngrijiri paliative ”Sf. Nectarie” din Cluj – Napoca)
19.15: Concluzii
19.45: Încheierea primei zile

Duminică: 02 octombrie
09.30 : Sf. Liturghie în Biserica parohială
11.30 : pauză– Piesa de teatru ”Tânărul și Iisus” interpretată de trupa de teatru ”Micul Prinț” formată din copiii Centrului de zi al Asociației ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”. Text alcătuit de IPS Ioachim Giosanu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.
12.00 : Lansare de carte : ”Modele de bună practică în asistența socială integrată a persoanelor vârstnice. Ghid comparativ ale Centrelor din România, Germania și Italia” – autor Pr. Ilarion Mâță.
Prezentarea cărții realizată de Prof. Univ. Dr. Nicu Gavriluță
12.45: intervenții din partea invitaților
13.30 : concluziile zilei și ale simpozionului
14.00 : pauză
15.00 : încheierea simpozionului
15.15 : Adunare Generale a Asociației Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici (A.D.I.V.) România
Invitați:
- Ministerul Muncii, Familiei, Protecției sociale și Persoanelor Vârstnice
- Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
- Agenția Națională pentru Plăți și Inspecții Sociale AJPIS Bacău
- Prefectura Bacău
- Consiliul Județean Bacău
- Colegiul Național al Asistenților Sociali din România D.G.A.S.P.C. Bacău
- Bella România
- Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași – Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice
- Universitatea București – Facultatea de Sociologie și Asistență socială
- Universitatea ”Babeș - Bolyai ” Cluj – Napoca – Facultea de Socilogie și Asistență Socială
- Asociația Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici (A.D.I.V.)
- Romania Hospice Zum Hl.
- Franziskus E.V Germania Caritashaus Schwester Reginalda
- GmbH Germania
- Residenza Sanitaria Assistenziale “Mario Francone” Italia
- Primăria Oituz
- Primăria Onești
- DAS Onești
- ONG-uri,
- Centre de tip Hospice și Cămine pentru vârstnici din România și străinătate
Pr. Ilarion Mâță

sus