PROTOIERIA ONEŞTI

Mânăstirea Cireșoaia și-a sărbătorit hramul la pomenirea Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare

În miez de Gerar, când Biserica laudă viața Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare, înfruntând capriciile iernii, în ziua de 20 ianuarie 2017, cu binecuvântare IPS Ioachim, Arhipăstorul nostru de la Roman, și în prezența părintelui Ioan Bârgăoanu, protopop al Oneștiului, un sobor de doisprezece ieromonahi și preoți a înconjurat cu dragoste liturgică pe părintele protosinghel Claudiu Panțiru, starețul așezământului monahal de la Cireșoaia, săvârșind slujba hramului și pomenirea eroilor care ne-au asigurat o Patrie liberă și o credință curată, dându-și viața pe aceste meleaguri în prima conflagrație mondială.
Sărbătoarea a fost cu atât mai măreață cu cât actul liturgic săvârșit acum s-a constituit ca primă treaptă pe scara evenimentelor ce se vor derula în acest an, 2017, la împlinirea a 100 de ani de la luptele crâncene de la Cireșoaia, când șuvoiul inamic a fost oprit să pătrundă pe această poartă spre inima Moldovei cu prețul sângelui vărsat în luptele de pe acești versanți ai Carpaților.
S-au pomenit eroii români spre veșnica lor pomenire, cuvântul părintelui protopop Ioan aducând aminte credincioșilor prezenți și de memoria vrednicului de pomenire Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, bunul Eftimie, veșnică fie-i pomenirea, întru amintirea căruia s-a ridicat biserica de pe Cireșoaia, de lângă Târgu-Ocna. Credincioșii prezenți au fost ospătați după datină, prin osteneala și dragostea părintelui stareț Claudiu și a tuturor celor care au pus umărul la nevoile hramului mânăstirii Cireșoaia.
(a consemnat preot Petru Roncea)

sus