PROTOIERIA ONEŞTI

Mica Unire a fost serbată și la Mãnãstirea Sfântul Sava din comuna Berzunţi

Ziua Principatelor Române, cunoscută sub denumirea de „Mica Unire”, a fost marcatã și la Mãnãstirea „Schimbarea la Faţã” Sf.Sava com. Berzunţi, Judeƫul Bacãu, prin sãvârșirea Sfintei Liturghii de un sobor de preoƫi, sub protia Preacuviosul Parinte Stareƫ, Arhimandritul Arsenie Voaideș. La sfârșitul Sfintei Liturghii s-a sãvârșit slujba de Te Deum ca mulƫumire și aducere aminte de strãmoșii noștri, fãuritori ai Unirii.
La sfârșitul Sfintei Liturghii s-a sãvârșit slujba de Te Deum ca mulƫumire și aducere aminte de strãmoșii noștri, fãuritori ai Unirii. Totodată, pelerinii prezenți la acest moment, îmbrăcați în costume populare și cu steaguri în mâini s-au prins în „Hora Unirii” confirmând peste timp statornicia credinței în același ideal de unitate a neamului și a credinței.
Unirea reprezenta visul de veacuri al poporului nostru român, popor care a ştiut să trăiască în istorie cu inima în veşnicie, care şi-a cântat durerile mai mult decât le-a rezolvat cu soluţii lumeşti, şi-a plecat capul mai mult decât şi l-a semeţit, a clădit biserici mai mult decât palate, s-a adăpostit în mănăstiri mai mult decât în tranşee, a făcut copii mai mult decât alianţe, a privit cerul mai mult decât pământul, a aşezat troiţe la răspântii, a cântat pe Dumnezeu în Care a crezut cu toată tăria fiinţei.
„Sãrbãtoarea de astãzi a fost deosebitã și prin faptul cã pe lângă pomenirea făuritorilor Micii Uniri, l-am sãrbãtorit și pe Preacuviosul Parintele nostru Stareţ, Arhimandritul Arsenie Voaideș, la ȋmplinirea frumoasei vãrste de 66 ani.
Cu aceastã ocazie preoţi, cãlugãri, maici, ucenici și credincioși, i-au adresat sincere felicitări și urări de sănătate și bucurii spirituale, însoțite de carisme venite din salba credinței, cingătoarea răbdării și toiagul nădejdii; izvor nesecat de dragoste și cucernicie, din care să împartă câte un strop și nouă – fiilor Duhovnicești”, a declarat părintele Benedict Carp, unul dintre slujitorii acestei oaze de spiritualitate monastică din Eparhia Romanului și Bacăului.

sus