PROTOIERIA ONEŞTI

Liturghie arhierească la Mănăstirea Codreanu - metoc chiriarhal

În data de 2 februarie, IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim, alături de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” a Mănăstirii Codreanu - metoc chiriarhal, din Protopopiatul Onești.
În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul Bogdan-Marian Antohi, licențiat în Teologie Pastorală și Artă-Sacră la Facultatea de Teologie “Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași, a fost hirotonit întru diacon pe seama Parohiei "Izvorul Tămăduirii" și "Sf. Cuv. Parascheva" din localitatea Fundu Tutovei, protopopiatul Bacău.
Tot în această zi a oficiat și slujba botezului pentru pruncul Andrei al familiei Pr. Lungu Cristinel din parohia Slobozia, protopopiatul Onești.
În cuvântul adresat credincioșilor, Părintele Arhiepiscop Ioachim a explicat semnificația sărbătorii:
„Evenimentul de astăzi este foarte important din punct de vedere dogmatic pentru faptul că are un sens mai larg, mai profund, mai mistic.
La acel eveniment, Maica Domnului, potrivit făgăduinței și legii de atunci aduce pe pruncul Iisus la templul din Ierusalim și acolo era după rânduială un oarecare Simeon, un bătrân care asistase cu multă vreme înainte la traducerea în limba greacă a cărților Vechiului Testament și a profeților.
Acesta, atunci când a ajuns la cartea Isaia, cap. 7, v. 14, „Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte un prunc şi vor chema numele Lui Emanuel”, a tradus „iată, tânăra” în loc de „iată, fecioara”.
Legenda spune mai departe că a doua zi cuvântul a fost șters, iar în locul lui a apărut „fecioara”.
A crezut pe moment că vreunul dintre ceilalți traducători a modificat textul dar, interesându-se a aflat că n-a intervenit nimeni.
A pus din nou cuvântul „tânăra”, părându-i-se nefiresc ca o fecioară să nască.
Noaptea i s-a arătat însă un înger care i-a spus că „fecioara” este cuvântul corect şi pentru ca n-a crezut în adevărul descoperit de Dumnezeu prin proorocul Isaia, îngerul i-a mai spus că nu va vedea moartea până nu va vedea pe Hristosul Domnului.
El a trăit 380 de ani așteptand împlinirea cuvintelor arhanghelului.
După nașterea Pruncului, când s-au împlinit cele patruzeci de zile ale curățirii și Fecioara a venit în templu pentru a aduce jertfă, acolo se afla și Dreptul Simeon.
El a luat Pruncul în brațe și a rostit tulburătoarele cuvinte rămase celebre în Ortodoxie:
Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace că văzură ochii mei mântuirea Ta.” Ierarhul a asemănat în cuvântul său sărbătoarea de astăzi cu imaginea Euharistiei:
„Astăzi, preoții au venit înaintea Sfintei Mese cu palmele în semnul crucii și au primit părticica de Euharistie pe care au consumat-o ulterior.
Noi am primit pe Iisus Hristos în palmele noastre.
Așa trebuie cu toții să Îl primim permanent, ceea ce înseamnă că sărbătoarea de astăzi este și imaginea Euharistiei.
În primele veacuri creștine așa se făcea, fiecare credincios primea în mână Trupul Lui Hristos și se împărtășea.
Acum Îl oferim din Sfântul Potir cu lingurița de împărtășanie pentru o mai bună rânduială și o mai bună probă liturgică.
Totodată, astăzi, creștinii reușesc să împlinească mai mult decât a reușit Simeon.
Creștinul de astăzi are șansa să-L întâmpine pe Hristos primindu-L în templul ființei sale și unindu-Se cu El trăind în comuniune liturgică.
În această întâmpinere euharistică omul Se unește cu Hristos și crește duhovnicește până la măsura bărbatului desăvârșit.”
Cu privire la Taina Sfântului Botez, Părintele Arhiepiscop a precizat următoarele:
„La acest praznic însemnat a binevoit Dumnezeu să avem o slujbă deosebită în această biserică frumoasă care întregește ansamblul arhitectural al bisericilor de pe valea Oituzului și să săvârșim, de Întâmpinarea Domnului, și Taina Sfântului Botez. Un prunc este imaginea Împărăției lui Dumnezeu.
În slujbele Bisericii găsim Tainele Lui Dumnezeu și încercăm să le trăim. Trăindu-le, intrăm în timpul Lui Dumnezeu care nu mai este măsurat uman.
În primele veacuri botezul se făcea în cadrul Liturghiei, pentru faptul că așa se cânta:
„Câți în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat“.
Astăzi, am săvârșit aici acest botez, dat fiind faptul că am ținut să reiterăm, să retrăim dimensiunea harică a Bisericii și fiecare dintre noi, ca participant să înțeleaagă cât de importantă este această intrare, această renaștere din nou prin apă și prin duh ca fiu al Bisericii.
De astăzi, un prunc, adică o cărămidă conștientă, vie, se adaugă la edificiul spiritual al Bisericii Universale”.
La slujba arhierească au fost prezenți credincioși din împrejurimi și din municipiul Onești, iar răspunsurile liturgice la strană au fost date de corul psaltic “Stavros” din Onești.
La întoarcerea spre Centrul Eparhial de la Roman, IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim a efectuat o vizită de lucru pe șantierul Parohiei Grozești din comuna Oituz, luând contact cu ultimele renovări efectuate aici.
De asemenea, a purtat discuții cu preoții slujitori, în vederea pregătirii parohiei pentru evenimentul istoric din luna august, când se vor împlini 100 de ani de la sângeroasele lupte de pe valea Oituzului, moment în care s-a hotărât soarta României.
(Pr. Daniel Marari)

sus