PROTOIERIA ONEŞTI

Bucuria Icoanei s-a întrupat la Târgu-Ocna

Tradițională de-acum la Târgu-Ocna, procesiunea din Duminica Ortodoxiei își pune pecetea peste fermecătoarea urbe a sării, conferindu-i întâietate între manifestările duhovnicești ale Postului Sfintei Învieri.
Cu binecuvântarea Arhiepiscopului nostru Ioachim și sub îndrumarea părintelui Ioan Bârgăoanu, protopop de Onești, procesiunea din Duminica Ortodoxiei a anului mântuirii 2017 a irumpt din altarul Precistei târgocnene și s-a odihnit în cel al Bunei Vestiri, fosta mănăstire Răducanu spânzurată între cer și pământ pe buza de stâncă a Trotușului. O coloană impresionantă de credincioși prin frumusețea icoanelor purtate cu bucurie de mâinile Bisericii a străbătut stațiunea cu oprire la Biserica Sfinților Voievozi și încheind pelerinajul îngenunchind și sărutând Moaște de Sfinți care așteaptă buna vestire a Învierii de obște la Răducanu.

După intonarea Acatistului Bunei Vestiri, părintele protopop Ioan a transmis pelerinilor binecuvântarea Arhipăstorului nostru Ioachim, urmată de cuvinte izvorâte din emoția evenimentului: „La mulți ani de ziua Ortodoxiei. Toți suntem creștini și astăzi e ziua noastră, a celor ce iubim Biserica noastră Ortodoxă. Se simte un miros de primăvară, mai ales în sufletul frățiilor voastre, aici, la Târgu-Ocna, pentru că ne-am adunat să cinstim ceea ce iubim noi mai mult, o icoană dragă înaintea căreia ne spălăm sufletul în ceas de rugăciune… Fiecare dintre noi spunem Bună dimineața prin rugăciune și spunem Bună seara întru bucuria adormirii și a trezirii în Hristos, așa cum Biserica ne învață să rostim rugăciuni deosebite pentru fiecare moment al vieții.”

N-a fost trecută cu vederea prezența mărturisitoare a Ortodoxiei din partea elevilor implicați în activitățile Anului comemorativ al iconarilor și pictorilor bisericești:
„În mijlocul nostru se află profesori de Religie, preoți și copii care se pregătesc pentru concursul patriarhal ce se derulează și în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, proiect intitulat: Icoana și Biserica din sufletul meu ce se desfășoară în Protoieria noastră sub îndrumarea părintelui Petru Roncea care este coordonatorul activităților catehetice la nivel de Protoierie. Sunt aici copii, unii îmbrăcați în frumosul nostru port popular și ținând în mâini icoane deosebit de frumoase pictate de către ei.”

Mai măreț ca în anii trecuți, cu gânduri frumoase pentru cel viitor, pelerinajul Bucuria Icoanei s-a făcut faptă la Târgu-Ocna, a căpătat trup și contur tot mai limpede, semn al primirii ostenelii ca o mireasmă bineplăcută înaintea lui Dumnezeu.

(a consemnat preot Petru Roncea)


Reportaj Trinitas TV


Pe larg...

sus