PROTOIERIA ONEŞTI

9 Martie - ziua închinată comemorării foştilor deţinuţi politici

„Toţi aceştia care au pătimit în închisori au fost mielul de jertfă pentru iertarea păcatelor poporului roman. Ei au fost aruncaţi in gura celor fără de Dumnezeu, ca să ispăşească păcatele noastre, ale tuturor. Ei s-au jertfit pentru noi.” (Părintele Iustinian CHIRA)
„Adevărat, adevărat zic vouă, că dacă grăuntele de grâu, când cade in pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, aduce multă roadă.” (Ioan 12: 24)
Ziua de 9 Martie cinsteşte Sfinţii 40 de mucenici din Sevastia şi Deţinuţii Politici Anticomunişti din perioada 1944 – 1989.
În această zi, elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, profesori, salariaţi, colegi din Centrul Educativ Tîrgu Ocna şi membri ai conducerii celor două unităţi au participat la slujba Acatistului Sfinţilor Mucenici şi la pomenirea tuturor mărturisitorilor din închisorile şi lagărele comuniste.
Slujba a fost oficiată de preotul coordonator al preoţilor capelani de penitenciare din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din România, preot capelan de penitenciare, Florin SMARANDI.
Biserica Ortodoxă ne aminteşte de supliciul celor 40 de mucenici din Sevastia, pentru că, în esenţă, aceasta a fost şi drama deţinuţilor anticomunişti din perioada 1944 – 1989: un martiraj îndurat pentru că au mărturisit şi nu s-au lepădat de credinţa lor de a vedea o Românie liberă.
Anul 2017 a fost declarat de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române ca Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.
Acest an este unul simbolic şi pentru Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, căci întruchipează naşterea unei realităţi dintr-un vis mai vechi: proiectul privind construirea unei biserici de lemn, reprezentativă pentru sistemul penitenciar românesc, închinată Sfinţilor martiri şi mărturisitori români din toate timpurile şi mărturisitorilor din închisorile comuniste din toate locurile.
Această biserică va constitui recunoaşterea valorii educative şi de simbol a unităţilor penitenciare din Tîrgu Ocna şi a acestor locuri de martiraj.
Prin acest demers, se doreşte recuperarea memoriei naţionale, ca datorie morală faţă de martirii neamului românesc care nu au supravieţuit iadului închisorilor comuniste, având totodată convingerea că dezvăluirea adevărului istoric ascuns de mai bine de jumătate de secol este cea care ne poate ajuta să construim un viitor bazat pe respect şi credinţă.
Limba nu va avea niciodată cuvinte cu o semnificaţie suficient de adâncă astfel încât să exprime tumultul groaznicelor zile ce s-au scurs în clepsidra universului construit între ziduri înalte şi gratii, pe o bucăţică de axă temporală la care ne vom raporta întotdeauna cu strângere de inimă şi recunoştinţă. Jertfa lor nu va fi uitată nicicând!

sus