PROTOIERIA ONEŞTI

Ortodoxia și trăirea ei în Occident

Sub genericul „Urcuş spre înviere” – la Oneşti au continuat conferinţele duhovniceşti organizate de Protopopiatul Oneşti.
Ziua de 6 aprilie a fost una destinată exclusiv tinerilor.
La Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”, a sosit Părinttele profesor Răzvan Andrei Ionescu – consilierul mitropolitului Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale pe problemele privind relaţia dintre teologie şi ştiinţă.
Tema conferintei a fost Ortodoxia şi trăirea ei în Occident.
Părintele profesor le-a vorbit tinerilor despre modul în care este percepută ortodoxia în Occident şi importanţa păstrării credinţei în comunităţile ortodoxe de peste hotare.
În cuvântul său, părintele Răzvan Ionescu a evidenţiat multiplele conexiuni dintre ştiinţă şi religie.
Pe această temă, părintele profesor a scris şi o carte intitulată „Teologie ortodoxă şi ştiinţă – conflict, indiferenţă, integrare sau dialog”, lucrare pe care a oferit-o celor prezenşi alături de alte două cărţi „Dicţionar de teologie ortodoxă şi ştiinţă” şi „Părintele Proclu, aşa cum l-am cunoscut”
Manifestarea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

sus