PROTOIERIA ONEŞTI

Pomenirea și cinstirea eroilor la Viișoara, 25 mai 2017

Hristos a murit pentru ca noi viață veșnică să avem.
Eram robi păcatului și El S-a făcut păcat pentru noi, plătind amarul preț cerut ca să fim noi eliberați de sub osânda lui. Înțelegem mai ușor acest tainic eveniment mântuitor gândindu-ne la moartea eroilor noștri ca noi să fim liberi într-o țară a noastră, independentă și unitară.
De aceea, la Înălțarea Domnului, cinstim și pe eroii neamului nostru, ca să înțelegem din jertfa lor ce a însemnat Jertfa lui Iisus Hristos pentru omul căzut rob păcatului și, prețuind Jertfa lui Hristos, să învățăm a evoca și ține minte jertfa eroilor noștri atât de necesară pentru libertatea noastră.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la Viișoara, de Praznicul Înălțării Domnului din anul mântuirii 2017, în cadrul Sfintei Liturghii au fost pomeniți eroii din Primul și cel De-al Doilea Război Mondial ca și veteranii din Al Doilea Război Mondial plecați la Domnul după aceea.
La ora 12:00, în sunetul clopotelor, s-a săvârșit Parastasul pentru eroii Viișoarei, din partea Primăriei și a Consiliului Local al comunei Târgu-Trotuș fiind depusă o coroană prin Doamna Viceprimar Lenuța Postolache prezentă la eveniment, iar copiii de la Grădinița din Viișoara, însoțiți de Doamna Educatoare Elisabeta Puluc, au depus flori la Monumentul eroilor Viișoarei aflat la poarta bisericii.
Fie ca sentimentul sacru al patriotismului să-și afle sălaș în generațiile de azi și în cele ce vin după noi, neuitând nicicând jertfa eroilor Neamului pentru neatârnarea scumpei noastre patrii România.
Veșnică să le fie memoria!
Preot Petru RONCEA

sus