PROTOIERIA ONEŞTI

Parteneriat cu Fundația Libra din Marea Britanie

Protoieria Oneşti în parteneriat cu Fundația Libra din Marea Britanie a desfășurat în perioada 23 - 27 iulie 2018 la sediul din Strada Poet Adrian Păunescu Nr. 1 şcoala de vară care au avut ca obiectiv principal integrarea socială a copiilor din medii sociale defavorizate.
Prin activități de joacă (muzică şi teatru, artă şi meșteșug, sport şi mișcare, introspecție şi cunoaştere) peste 60 de copii din Mănăstirea Casin, Centrul rezidențial Alexandra pentru copii orfani şi cu dizabilităţi şi comunitatea romă din Răcăuți au învățat concepte precum cunoaşterea de sine, colaborarea, acceptarea, înțelegerea diversității, responsabilitatea civică şi valoarea credinței prin îndrumare duhovnicească.
Prin jocul şi îndrumarea copiilor, am încercat să sădim valoarea prieteniei indiferent de mediul de apartenență şi să punem bazele unei societăți integrate, care se bazează pe compasiunea umană, promovând egalitatea între copii şi tineri şi nu în ultimul rând, valoarea credinței prin întărirea respectului de sine şi a unicității în fața lui Dumnezeu.
Copii au fost implicați, motivați şi îndrumați de o echipă de voluntari care prin diversitatea sa a celebrat noțiunea de acceptanță şi egalitate societală (elevi ai Colegiului Național D. Cantemir, studenți români şi din Marea Britanie, tineri voluntari ai Asociației ATOR, directori de şcoli şi cadre didactice, membrii ai comunității rome, asistenți sociali). Săptămâna de joc, integrare şi responsabilitate civică a început cu binecuvântarea Părintelui Daniel Iordan şi Petrică Cuibar şi s-a sfârșit vineri în Parcul Municipal cu o celebrare a prieteniei şi egalității, mulți dintre copii participanți bucurându-se de Sfânta Împărtășanie la Biserica Spitalului.
Fundația Libra din Marea Britanie care, cu peste 10 ani de activitate în România - activitate axată pe integrarea copiilor proveniți din medii sociale defavorizate (Proiect de terapie ocupațională și Proiecte de integrare socială) - au pregătit peste 1500 de voluntari, au implicat peste 5000 de copii și investit peste 950.000 de lire în România, au rămas plăcut surprinși de profesionalismul voluntarilor români, dar mai ales de suportul dat de Protopopul Ioan Bârgăoanu pentru desfășurarea activităților și implicarea copiilor.
Activitățile desfășurate săptămâna trecută la Protoieria Oneşti au fost marcate de vizite ale reprezentanților Consiliului Britanic (British Council), parteneri ai fundației Libra din Marea Britanie şi reprezentanți ai Direcției Generale de Protecție Socială a Copilului din Bacău.
În fața Domnului toți suntem egali şi nu putem înălța ochii la ceruri fără a ne păsa de cei ce suferă în jurul nostru.
Asistent Social Protoieria Oneşti Bianca Bolocan.

sus