PROTOIERIA ONEŞTI

Helegiu - Brătila - Răzeşi

Istoricul Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”-Răzeşi din Parohia Brătila II, Protoieria Oneşti, Eparhia Romanului

Biserica este construită pe locul unei vechi Biserici care a fost arsă complet în anul 1924.În anul 1925 s-a început construirea noii Biserici din cărămidă şi acoperită cu tablă zincată. Biserica este construită în stil bizantin cu elemente moldoveneşti, cu o singură turlă deasupra pronausului.Are formă de cruce romană, o lungime de 15 m lăţime de 8 m şi 12 m în absidele laterale.
Înălţimea până la turlă este de 14 m. A fost zidită de maistrul Asultanei Dumitru şi pictată de Zarman Ion. Are catapeteasmă de stejar cu icoane pe lemn pictate în ulei.
După cutremurul din 1977 Biserica a fost grav avariată. S-au început lucrări de consolidare şi reparare între anii 1984-1988 şi este pictată în stilul frescă, de pictorul Macovei Ioan din Bucureşti. Datorită apei infiltrată pe sub Biserică o ciupercă murală cuprinde tencuiala interioară şi exterioară. Între anii 1998-2002 au loc ample lucrări de refacere a Bisericii.
Se tratează chimic pictura interioară şi catapeteasma, se reface exteriorul, se schimbă tabla de pe acoperiş în totalitate.La data de 10 noiembrie 2002 a fost resfinţită de către Preasfinţitul Doctor Ioachim Băcăuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului, Preot Paroh fiind Pr. Coşa Dumitru- Ciprian. Toate obiectele din interiorul Bisericii au fost cumpărate în 1939 şi au fost reînoite mereu de către credincioşii dreptmăritorii creştini.
În această Biserică au slujit Preoţii:Pr. Juncu Vasile(+1935), Pr. Măgirescu Gheorghe (1935-1973), Pr. Moldoveanu Bogdan (1973-1982), Pr. Rotaru Ioan (1982-1994,+2007), Pr. Tudor Ioan (1994-1998) şi din 1 septembrie 1998 actualul Preot Paroh Coşa Dumitru-Ciprian.
Locuitorii satului (cătunului ) Răzeşi sunt în număr de 90 familii şi aproximativ 250 de suflete(bătrâni,tineri şi copii). Toţi sunt ortodocşi şi au ca ocupaţie :60% agricultori, 30% pensionari, casnici, 10% alte activităţi sociale.
Mulţi credincioşi şi enoriaşi ai Parohiei Brătila II, au plecat la oraşe, au migrat în alte ţări, iar cei rămaşi sunt bătrâni, familii nevoiaşe şi mulţi şomeri.

sus