PROTOIERIA ONEŞTI

Parohia Manastirea Casin


Descriere video

A fost construită de voievodul Gheorghe Ştefan (1653-1658) pe locul unui schit cu şapte călugări aflat pe moşia tatălui său Dumitraşcu Ceaur.
„Biserica Mănăstirii Caşin are în plan şi faţadă o asemănare aşa de mare ca biserica Golia din Iaşi , încât fără îndoială este inspirată de ea, dacă nu copiată-şi poate făcută-de aceeaşi meşteri”1)(Iacob Agavriloaiei, Pricope Iantine, Isidor Porpican. ) Pe când Golia a fost zidită de domnitorul Vasile Lupu care nu a apucat să o termine, Caşinul a fostă ridicată de potrivnicul său Gheorghe Ştefan la 1655. Această nouă mănăstire avea curte domnească şi era împrejmuită cu ziduri puternice având aspectul unei cetăţi. 2)
A fost construită iniţial cu patru turle, dintre care două aşezate în locuri neobişnuite adică pe pridvor şi pe altar, însă în timp s-a renunţat la cea de pe altar datorită reparaţiilor făcute de-a lungul vremii.
Din porunca turcilor la 1717 domnitorul Mihail Racoviţă a dărâmat zidurile. În anii 1820 şi 1839 egumeni greci ai mănăstirii, Ierotei Ţarigrădeanu şi Isaia Ţarigrădeanu, refac zidurile aşa cum reiese din inscripţia din zidul exterior, dar falsifică pisania de deasupra uşii din pridvor care suna astfel:„Această dumnezeiasca biserică a Sfinţilor Voevozi Mihail si Gavril s-au facut de Ierotei egumenul Ţarigrădeanul, înpreună cu toate sfintele vase, precum se vede, cu însuşi ostenneala şi cheltuiala sa:1806 Avg10. Al doile prefacere acestei Sf. monastiri s-au făcut de Prea cuvioşia Sa egumen Isaia Ţarigrădeanu, începutul la 1836 şi s-au şfârşit la 1839 Avg cu cu cheltuiala fericiţilor ctitori si a sa osteneală. ” 3)
Biserica a mai fost reparată în urma cutremurelor fiind văruită în exterior.
N-a fost pictată până în anul 1994 când a şi fost sfinţită de către doi episcopi:
P. S. Eftimie şi P. S. Ioachim Vasluianul la data de 11 septembrie.
Catapeteasma, cu schelet din lemn de stejar iar icoanele pe lemn de tei pictate de către C. En. Ionescu-Bacău în 1926, se prezintă în stare bună.
A funcţionat ca mănastire de călugări greci închinată Sfântului Munte Athos până la reformele domnitorului Al. I. Cuza(1864) de când a devenit biserică de mir.
NR. CN COD LMI 2004 DENUMIRE ADRESA DATARE
1 BC-II-a-A-00856 FOSTA MăNĂSTIRE CAŞIN SATUL MĂNĂSTIREA CAŞIN SEC XVII-XIV
2 BC-n-A-00856. 01 BISERICA “SF. VOIEVOZI” 1657
3 BC-m-A-00856. 02 RUINELE CASEI DOMNEŞTI A LUI GH. ŞTEFAN SEC. XVII
4 BC-m-A-00856. 03 RUINE ŞCOALA DOMNEASCA SEC. XIX
5 BC-m-A-0856. 04 RUINE CHILII 1657
6 BC-m-A-000856. 05 TURU CLOPOTUIŢĂ 1657
7 BC-m-A_00856. 06 ZID INCINTĂ 1657 REF. 1820-1830
Este înscrisă cu tot ansamblu de ruine în “Lista monumentelor istorice” 2004 după cum urmeasză:

Datorită faptului că întreaga arhivă a bisericii a ars odată cu aceasta în urma focului izbucnit de la locomotiva trenuleţului forestier care trecea chiar pe lângă zidul bisericii, nu se ştie cu exactitate numele tuturor slujitorilor şi mai ales perioada în care aceştia au slujit după transformarea ei în biserică de mir. Totuşi încercăm să-i amintim rugând să fim iertaţi dacă omitem pe cineva. Acestia sunt:Pr Marcu Dumitru; Pr Beloiu Gheorghe; Pr Gâdiceanu Dumitru; Pr Popa Matei; Pr Ardeleanu Eugen; Pr Nălboc Corneliu;
Pr Marinel Ioan;Pr Ferchiu Ioan;Pr Marin Vasile;pr Apetri Ioan; Pr Paşcu Nicolae; Pr Tofalvi Mihail; Pr Cojocaru Marius; PR Miloiu Dan; Pr bârgăoanu Ioan; Pr Zaharia Nicolae; Pr Leuştean Gheorghe.
În prezent bunul mers al parohiei M-rea Caşin este asigurat de preotul paroh Dan Miloiu şi de preotul slujitor Leuştean Gheorghe.
Parohia este alcatuită din 838 de familii cu aproximaţie 2500 suflete . Marea majoritate a enoriaşilor tineri în prezent se află peste hotare la muncă.
Fiecare dintre cei doi preoţi are sector bine delimitat după cum urmează: Pr Miloiu Dan, satul Lupesti-196 familii şi Mănăstirea Caşin-centru-213familii: Pr Leuştean Gheorghe- M. Caşin – şosea, Căruţeşti, Fierăstrău şi Pârvuleşti , aproximativ 421 familii.

Bibliografie:
1) G. Balş : “Bisericile si mănăstirile moldovineşti din veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea” Institutul de artă grafică”E. Marvare”, Bucureşti 1933
2) Papadopol Calimah: “Gheorghe Ştefan Voevod”, pg. 8
3) N. Jorga: ” Inscripţii I “, pg. . 2

Preoti slujitori


Pr. Dan Miloiu
- paroh -

Pr. Gheorghe Leustean


- Biserica Cuvioasa Paraschieva din Lupesti (Mănăstirea Caşin) -

A fost construită între anii 1956-1966, din cărămidă, acoperită cu tablă de către locuitorii satului Lupeşti.
Aceştia până în 1995 apartineau administrativ de comuna Mănăstirea Caşin, iar religios erau arondaţi Parohiei Caşin II, comuna Caşin.
Datorită faptului că erau nevoiţi să parcurgă aproximativ 4 km atât la Sfânta Liturghie cât şi ca să-şi îngroape morţii, locuitorii satului Lupeşti împreună cu preotul Matei Popa au luat initiativa construirii bisericii cu hramul „Sf. Cuv. Parascheva”.
La câţiva ani , lucrările de construcţie au fost preluate de către preotul Marinel Ioan, iar cel care le-a finalizat a fost preotul Popa Costică. La 28 august 1966 a fost sfintită de către P. S. Partenie al Romanului.
Între anii 1968-1970, biserica a fost pictată de către C. Teodoru din Tg. Ocana, fiind apoi împodobită cu mobilier adus de la Biserica Sf. Ioan din Galaţi dărâmată în urma avarierii de cutremur, parohul acesteia pr. N. Grosu, prieten şi coleg de seminar cu pr. C. Popa, fiind foarte înţelegător şi receptiv.
Clopotul mare a fost donat de către conducerea Protoieriei Tg. Ocna în frunte cu protopopul pr. Negrea, cu acordul Episcopiei Romanului, de la Mănăstirea Măgura Ocnei, mănăstire desfiinţată de comunişti şi transformată în restaurant.
Din octombrie 1989 cel care s-a ocupat de întreţinerea şi înfrumuseţarea acestei biserici este preotul Miloiu Dan, care până la 1 noiembrie 1995 a fost paroh al parohiei Caşin II, iar de atunci a trecut cu tot cu filiala Lupeşti la Parohia M-rea Caşin. În prezent împreună cu preotul Leuştean Gheorghe, prin rotaţie, asigură slujbele religioase de la biserica Sf. Cuv. Parascheva-Lupeşti.

PAROH - PR. MILOIU DAN

sus