PROTOIERIA ONEŞTI

Ştefan cel Mare - Jevreni

Biserica „Sfintii Împarati Constantin si Elena” 1830

Biserica ortodoxa din satul Jevreni , comuna Ştefan cel Mare, judetul Bacau, cu hramul «Sfintii Imparati Constantin si Elena» a fost construita în anul1830 şi se plaseaza in vatra satului, fiind situată la o distanţă de 10 Km de localitatea Oneşti, creştinii satului sunt în totalitate de religie ortodoxă .
Potrivit unor date din anuarele bisericeşti, acest sfânt locaş, parohia Jevreni cu hramul"Sfintii Împarati Constantin si Elena", a fost construită în anul 1830 de către enoriaşii satului. Biserica este construită din cărămidă şi piatră pe temelie de beton, în formă de corabie.
Actuala biserică a fost renovată între anii 1994-2001, prin râvna preotului Stoica Aurel şi cu cheltuiala enoriaşilor şi înzestrată cu odoare, odăjdii şi mobilier.
Din anul 2001 activitatea predicatorială, misionară şi administrativ-gospodărească este continuată cu aceeaşi dăruire de preotul Adrian Constantin Ivaşcu.
Din iniţiativa preotului paroh Adrian Constantin Ivaşcu s-a început în anul 2001 construirea casei parohiale, în prezent ajungându-se la lucrările de finisare. tuturor binefacatorilor, ctitori, donatori si miluitori ai bisericii noastre si a casei parohiale.sus