PROTOIERIA ONEŞTI

Ştefan cel Mare - Negoieşti

ISTORICUL BISERICII „SFÂNTUL DIMITRIE” NEGOIEŞTI

Biserica „Sfântul Dimitrie” din Negoieşti este construită din lemn la 1806 de enoriaşi; acum în stare foarte bună. Acelaşi an de construcţie este menţionat şi în repertoriul lui Nicolae Stoicescu. Într-adevăr, biserica de lemn „Sfântul Dimitrie” din Negoieşti a fost construită în anul 1806 după cum rezultă din inscripţia de pe o piatră de la pridvor, reprezentând data când a fost terminată şi sfinţită „1806 aprilie 12”.
În urma reparaţiei generale, care a avut loc în anul 1967, această piatră a fost fixată pe peretele exterior de la altar, unde se află şi în prezent.
Pe unul din clopotele de la această biserică a fost turnată în bronz o inscripţie care menţionează acelaşi an: „acest clopot s-a făcut cu cheltuiala Sfinţii Sale chir Dionisia eromonah Botdgăneanu la anii 1806”.
Biserica de lemn „Sfântul Dimitrie” din Negoieşti Ştefan cel Mare este o ctitorie colectivă după cum rezultă din pomelnicul diptic păstrat până astăzi: „1806 decem.6. Pomeneşte pe credincioşii robii tăi Ionichie eromonah, Gavril eromonah, Teodosie, Teocte, Irina şi fii săi”.
În continuare sunt înşiruite numele enoriaşilor din sat care au contribuit la construirea bisercii. Acest lăcaş face parte din tipul de plan în formă de corabie, cu pronaosul dreptunghiular şi altarul pentagonal decroşat. Aspectul exterior al bisericii numai semăna cu cel de odinioară deoarece pereţii au fost tencuiţi cu mortar, temelia a fost cimentuită, iar acoperişul de şindrilă a fost acoperit cu tablă albă, la renovarea din anul 1967 sub preot Toma Sârbu.
Sub constrângerea regimului totalitar comunist, a fost forţat să efecueze aceste lucrări cât mai rapid şi neobservat pentru salvarea acestui monument. Numai că în scurt timp cimentul aplicat pe exterior direct pe bârne, a carbonizat lemnul iar biserica în timp a fost ameninţată de prăbuşire. În anul 1994 sub îndrumarea preotului Ioan Bucă şi jertfelnicia enoriaşilor s-a trecut la o altă renovare capitală înlocuindu-se bârnele carbonizate de la baza de jos a pereţilor, aplicându-se vertical dulapi de lemn de plop, apoi draniţă de brad.
S-a făcut subzidire sănătoasă, s-a inclus pridvorul deschis în interior, s-a înlocuit pardoseala tot cu scândură, s-a înlocuit total cupola interioară şi şerpanta de data aceasta în stilul moldovenesc cu poală evazată şi turlă tot din lemn pe partea frontală şi s-a acoperit cu draniţă cum a fost concepută iniţial.
Catapeteasma care este bun de patrimoniu a fost restaurată de doamna pictor Ecaterina Ardeleanu, fiica satului şi pe pereţii interiori s-au aplicat icoane pe pânză şi ramă de acelaşi pictor.
La data de 05 octombrie 1997 a fost resfinţită de către P.S. Episcop Eftimie şi un sobor de 30 de preoţi, protopop fiind Pr. Dumitru Ciubotaru. Cu această ocazie mi s-a oferit rangul de Iconom Stavrofor.
Satul Negoieşti are un număr de 205 familii cu 620 suflete. Biserica are o suprafaţă de 100 mp, lângă biserică s-a construit o casă de prăznuire în anul 2002 cu o suprafaţă de 98 mp.
În anul 1989, 17 august s-a cumpărat, sub îndrumarea Pr. Ioan Bucă, o casă parohială din cărămidă cu o suprafaţă de 90 mp. Clopotniţa veche a fost şi ea renovată cu ocazia renovării bisericii. În anul 1997 s-a construit o nouă clopotniţă pe schelet metalic de 13 m înalţime şi s-a donat un clopot de 210 kg.
Satul Negoieşti deţine un cimitir în jurul bisericii şi a casei de prăznuire.
Preoţii slujitori numiţi în această parohie au fost:
- Pr. Constantinescu Vasile 1935-1940
- Pr. Minciună Nicolae 1940-1950
- Pr. Popescu Ioan 1950-1957
- Pr. Roşca Anatolie 1957-1960
- Pr. Sârbu Toma 1960-1979
- Pr. Cărăuşu Iulian 1979-1982
- Pr. Bucă Ioan numit la 01 ianuarie 1982 şi actualmente.
În această parohie a funcţionat în calitate de cântăreţ bisericesc vrednicul de pomenire Chirilă Dumitru din anul 1950 până în anul 1996. Din 1996 a fost încadrat cântăreţul Voicu Ioan.

PAROH, Pr. Ioan Bucă

ISTORICUL BISERICII „SFINŢII ARHANGHELI” DIN GÂRBOVANA
ŞTEFAN CEL MARE – PAROHIA NEGOIEŞTI

Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihai şi Gavril” din Gârbovana este mai veche de anii 1817, an în care se credea până acum că ar fi fost construită. Aceasta rezultă şi din faptul că în anul 1817 august 10 a fost reparat de Pr. Constantin Iepure, ceea ce presupune existenţa ei cu cel puţin două decenii în urmă. Un argument convingător privitor la vechimea bisericii din Gârbovana îl constituie adnotarea de pe un Apostol fără foaie de titlu aparţinând acestei biserici şi datând din secolul al XVIII-lea: „(1800 martie 14) Acestu Apostolu s-a dat la sfînta biserică unde se prăznuieşte hramulu sfîntului arhanghel Mihailu şi Gavrilu pentru spăsania viilor şi morţilor ca să fie pomeniţi... şi urmează un pomelnic. Coroborând toate aceste date putem conclude că biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihai şi Gavril” din Gârbovana a fost construită la sfârşitul secolului al XVIII-lea, iar în anul 1817 a fost doar reparată. Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihai şi Gavril” din Gârbovana se aseamană ca plan cu cea din Negoieşti a cărei filială este. Spre deosebire de cea din Negoieşti, biserica din Gârbovana şi-a păstrat aspectul exterior mult mai apropiat de cel original. Ca şi biserica din Negoieşti acest lăcaş face parte din tipul cu plan dreptunghiular şi absida altarului pentagonală decroşată. În faşa intrării, pe partea de sud i-a fost adăugat la o dată ulterioară un pridvor cu un turn clopotniţă deasupra lui.
Pe temelia uscată din piatră au fost pse „tălchi” lungi de stejar încheiate la capete în cleşti. Bârnele orizontale ce formează pereţii nu se pot vedea deoarece la fel ca mai toate bisericile de lemn şi aceasta a fost tencuită cu lut şi dată apoi cu var.
Datorită faptului că temelia de stejar a bisericii a putrezit şi de nenumărate ori a fost lipită cu lut şi paie pe exterior şi interior, s-a înclinat spre nord aproape de prăbuşire, fapt care ne-a determinat ca în anul 2004 să purcedem la renovare capitală.
Încercând să o renovăm, după ce am demontat catapeteasma cu multă grijă, singurul bun de patrimoniu şi 4 icoane mari de 90/60 cm, ne-am dat seama ca nu se mai poate înlocui nimic, fiind toată putredă. Aşa fiind situaţia am demolat-o şi pe acelaţi amplasament am construit o nouă biserică cu temelie de beton, cu cuzineţi şi armătură de fier beton corespunzătoare. S-a respectat forma întru-totul, s-a mers pe aceleaşi elemente de tălpi de stejar şi bârne, la îmbinări s-a respectat tehnica de aceeaşi formă de îmbinare, cupola s-a construit la fel ca cea veche şi şerpanta deasemenea. La ora actuală biserica se află în stadiul de finisare şi are o suprafaţă de 105 mp.
Catapeteasma a fost restaurată de doamna pictor Ecaterina Ardeleanu.
Satul (filiala) Gârbovana are un număr 60 de familii cu 180 suflete. Cimitirul se află în jurul bisericii.
„Sf. Arhangheli Mihai şi Gavril” din Gârbovana deţine 1 ha şi jumătate de teren arabil.
Preoţii slujitori numiţi în această parohie au fost:
- Pr. Constantinescu Vasile 1935-1940
- Pr. Minciună Nicolae 1940-1950
- Pr. Popescu Ioan 1950-1957
- Pr. Roşca Anatolie 1957-1960
- Pr. Sârbu Toma 1960-1979
- Pr. Cărăuşu Iulian 1979-1982
- Pr. Bucă Ioan numit la 01 ianuarie 1982 şi actualmente
În această parohie a funcţionat în calitate de cântăreţ bisericesc vrednicul de pomenire Chirilă Dumitru din anul 1950 până în anul 1996. Din 1996 a fost încadrat cântăreţul Voicu Ioan.

PAROH, Pr. Ioan Bucă

 

sus