| Home | Contact |
| Despre | Legiuiri | Parohii | Manastiri Schituri | Asistenta sociala | Evenimente (foto-video) | Publicatii | Link-uri ortodoxe |

Manastirea "Magura Ocnei" (maici)
Hram: "Înaltarea Domnului" (1990)
Paraclisul "Sf. Gheorghe" – în incinta
Hram: "Adormirea Maicii Domnului" (2003)

Pagina: | 1 | 2 | 3 |

Cea dintâi atestare documentară despre acest sfânt locaș este din anul 1655, când Salomeea, fiica lui Constantin Donose din Dărmănești își dăruiește partea sa de moștenire Schitului de la Ocna, construit din lemn la 1653, cu hramul „Înălțarea Domnului”.
Trecutul documentar al Schitului apare și în hrisovul domnesc al lui Constantin Cehan Racoviță, din ultima lui domnie, dat la 1 ianuarie 1757, pentru înființarea spitalului „Sf. Spiridon” din Iași, înzestrându-se această ctitorie și cu moșia Târgului Ocnei. Schitul, aflându-se pe moșia domnească, devine astfel metocul Mănăstirii „Sf. Spiridon”, la acestă dată fiind reconstruit tot din lemn, cu hramul „Sf. Gheorghe”, anul 1742.
Totodată, despre această așezare fermecătoare ne vorbește Gheorghe Asache, care-l însoțește pe domitorul Mihai Sturza într-o călătorie prin Țara de jos așa cum se notează în următoarele publicații:
- „Calendarul pentru români”, Institutul Albina;
- „Analele Parlamentare ale Moldovei (1846-1847)”;
- „Opere complete”, C. Negruzi vol. I pag. 747;
- „Arhiva românească”, M. Kogălniceanu;
- „Sihăstrii și Schituri”, C.C. Bobulescu, cât și în alte publicații ale vremii.
În 1803, schitul este reclădit, pentru a 3-a oară, din piatră, cu hramul „Buna-Vestire”. Până la dureroasa dărâmare din anul 1964, aceste 3 hramuri figurau deasupra ușii de la intrare a vechii Mănăstiri.
Bătrânul Schit al Măgurii-Ocnei a fost și martorul luptei de la Coșna și Cireșoaia, când ostașii Armatei a II-a române, legați prin chemarea-jurământ „Pe aici nu se trece” au făcut cu pieptul lor zid de nepătruns în august 1917 în fața ofensivei austro-ungare care făcea eforturi uriașe să ajungă pe râul Trotuș și apoi să-și dea mâna cu Grupul Machensen la Adjud.
Este un caz unic în viața poporului nostru când acest sfânt lăcaș situat în una din cele mai fierbinți zone ale bătăliei de la porțile Moldovei, scăpat nevătămat de obuzele dușmane, după 50 de ani, în timpul totalitarismului ateu, să fie dărâmat tocmai de târnăcoapele urmașilor acelora care și-au vărsat sângele atunci pe aceste meleaguri.
Ospitalier al tuturor durerilor din acea vreme și schitul Măgura Ocnei a fost transformat în post de prim ajutor regimentar, unde sute și mii de răniți din Regimentul 15 Războieni-Piatra Neamț, Regimentul 27 Infanterie Bacău, Regimentele 4 și 8 Artilerie-Română, alte unități, precum și mulți soldați care au participat la Bătălia Oituzului, au primit primele ajutoare.
Timp de peste 25 de ani, participanții la acele lupte, veterani ai primului Război mondial, constituiți într-un „Comitet de inițiativă”, au intervenit la cele mai înalte foruri, dar nu au obținut aprobarea de a repara dureroasă greșeală de dărâmare a vechiului schit. Bucuria a fost adusă de minunea petrecută numai după 1989 când tineretul nostru și-a adus jertfa de sânge.
Atât din punct de vedere istoric cât și din punct de vedere psihologic, sângele martirilor constituie podoaba bisericii. Sub ochii noștri, de pe vârful semeț al Măgurii renaște triumfătoare și măreață biserica unde sufletul își găsește pacea sfântă dătătoare de viață.
Bunul Dumnezeu a iconomisit ca Mănăstirea „Măgura Ocnei” să își datoreze existența sa Pr. Arhimandrit Epifanie Bulancea care, în vârstă de 61 de ani la acea vreme, a luat aprobarea episcopală pentru reîntemeierea acesteia în martie 1990.
Calitățile personale ale Sfinției Sale, printre care se remarcă agerimea spiritului cât și o vastă experiență, au condus la înălțarea Mănăstirii „Măgura Ocnei” după 10 ani de șantier în pofida greutăților întâmpinate.
Menționăm că această pitorească așezare montană, se mândrește și cu un monument dedicat eroilor din primul război mondial.

Bibliografie:
- „Pe aici nu se trece” (80 de ani - Mărăști, Mărășești,Oituz);
- „Târgu Ocna - monumente și personalități”, Ștefan-Pelin;
- „Firul vieții mele”, Arhim. Epifanie Bulancea.

2. INVENTAR GENERAL AL MĂNĂSTIRII

Un sobor de 40 de maici, compus din pensionare din vechiul schit, maici, surori începătoare, 3 preoți și un diacon, totalul viețuitorilor din mănăstire fiind de 44.
Viață de obște, nimic fiind al monahilor, mănăstirea se îngrijește de tot, aceasta cerând muncă, sacrificiu, jertfă de sine. Aici zicala: „Mulți chemați, puțini aleși”, își găsește justificarea pe deplin.
Mănăstirea Măgura conține biserica mare - stindardul mănăstirii – care este amplasată în același loc cu modesta biserică de piatră din vechiul schit, noua temelie a bisericii fiind mai mare și încadrând în interior vechea temelie a schitului. Biserica este înconjurată de clopotniță, asemănătoare unui turn la intrare, chilii pentru maici, stăreție, bucătărie, trapeză, pivnițe, garaje, clădire cu 10 camere pentru închinători, cimitirul-organizat după tradiția monahală, biserica din lemn din incinta cimitirului, însoțită de o clădire impunătoare cu două etaje (casă-socio-filantropică). În stânga bisericii se ridică impunătoare o construcție complexă, cu o suprafață de 500m2, constând din: paraclis pentru iarnă 25m/5m, o sală de mese 20m/5m, un beci 25m/10m și o mansardă cu 8 camere însoțite de grupuri sanitare.
Terenul mănăstirii: la 6 august 1990 s-a luat în primire, conform actului de proprietate, terenul mănăstirii în suprafață de 7,90ha. În 2004, s-a transferat de la M-rea Bogdana 25 ha pădure mănstirii Măgura Ocnei și anume de la Ocolul Silvic Ștefan cel mare la Ocolul Silvic Târgu Ocna. De asemenea, mănăstirea mai deține 16,50 ha pădure în loc. Livezi, jud. Bacău. În total, Mănăstirea „Măgura Ocnei” deține în prezent o supărafață de 49,40ha.

3. ȘIRUL PREOȚILOR DIN MĂNĂSTIRE

După reîntemeierea mănăstirii (1990) s-au perindat mai mulți preoți și decani:
- Preoți slujitori:
- Ierom. Nifon Timofte (1990-1992); (1995-actualmente);
- Ierom.Claudiu Panțâru(1992-1999);
- Ierom. Efrem Atănăsoaie(2002 și actualmente);
- Ierod.sebastian Matei (2002 și actualmente);
- Diac. Petrică Cautiș(2004-2008).
-Stareți:
- M-hia Lavrentia Bulancea (1990-2000,20007-actualmente);
- M-hia Ecaterina Iordache (februraie 2000-iulie2000);
- M-hia Paraschiva Bârgu (2003-2007).

Pagina: | 1 | 2 | 3 |

^sus^
Protoieria Onesti @ 2006 - Webmaster www.ClaudiuStefanescu.ro