Joia Mare…

Joia Mare…

De mii de ani, creștinătatea rememorează ziua Cinei cele de Taină, și spălarea picioarelor Sfinților Apostoli.
Înainte de a începe Cina, Hristos S-a sculat și El singur a spălat picioarele tuturor.

Prin aceasta a vrut sã îl facă pe Iuda sã se rușineze, iar celorlalți sã le aducã aminte să nu umble dupã întâietăți: “Cel care vrea să fie întâiul să fie slujitorul tuturor” (Marcu 9, 35), dându-Se El însuși pildă. La sfârșitul mesei aduce vorbă și despre vânzarea Lui.

După puțin timp, luând pâinea a zis: “Luați mâncați”; la fel și paharul, zicând: “Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi. Aceasta să o faceți întru pomenirea Mea” (Matei 26, 26-28).

După aceea, arătându-Se om, spune ucenicilor: “Întristat este sufletul meu până la moarte” (Matei 26, 38) și S-a rugat în Grădina Ghetsimani cu sudoare de sânge (Luca 22, 44). Iuda cunoștea locul și, luând câțiva soldați, a venit să-L prindă. A fost prins și dus la Ana, la Caiafa, și în cele din urmă la Pilat. Acum Petru se va lepăda de trei ori de Hristos, tăgăduind că-L cunoaște.

Astăzi, la Protoieria Oneşti, Părintele Protopop Ioan Bârgăoanu, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, sprijinit de preoții Protoieriei Onești, a încălțat picioarelor celor nevoiași, dar puri întru credință.
Copii aflați în plasament la Centrul de Servicii Sociale ‘Alexandra’ și Rețeaua de apartamente ‘Casa mea’, copii cu deficiențe de auz, familii de nevăzători și familii nevoiașe cu copii cu autism au primit daruri, precum și o masă caldă oferită din bunăvoința conducerii Hotelului Trotuş din Onești.
Cu pietate, Părintele Protopop a amintit tuturor celor prezenți că Protoieria Oneşti oferă încălțăminte copiilor dezavantajați ai comunității să le amintească tuturor că ritualul spălării picioarelor este o invitație la smerenie și un îndemn de a lua aminte că nu suntem unii mai mari decât alții.
Au fost oferite de asemenea și mici cadouri pascale celor 100 de tineri interni ai Centrului Educativ din Tg. Ocna.

Distribuie articolul pe: