Pelerinajele Crucii la Viișoara

În parohia Viișoara, praznicul Înălțării Sfintei Cruci din anul 2019 a consemnat două pelerinaje la înălțime săvârșite în 14, respectiv în 15 septembrie, la crucile ridicate pe vârfurile Arcaciu și Docmana, după o tradiție deja încetățenită în arealul misionar-pastoral al parohiei.

În chiar ziua Praznicului, 14 septembrie 2019, deși vremea era potrivnică, câțiva temerari viișoreni au hotărât să îmbrățișeze crucea Arcaciului, ascultând și o cateheză despre asemănarea dintre Scara lui Iacov și Crucea Mântuitorului.

A doua zi, duminică, 15 septembrie, crucea de pe Docmana a fost martora rugăciunilor tradiționale și catehezei despre asemănarea dintre toiagul minunilor lui Moise și Crucea de pe Golgota. Trecerea prin Marea Roșie, la începutul peregrinării prin pustiu, și a Iordanului la intrarea în Țara făgăduinței marchează prin Cruce intrarea și ieșirea omului din viață prin Sfintele Taine ale Bisericii, Botezul și Euharistia.

Cu binecuvântarea Arhiepiscopului nostru Ioachim, se adaugă și aceste cateheze șirului început la cele șase troițe și care se va continua la celelalte două din cuprinsul parohiei Viișoara în cursul acestui an consacrat satului românesc.

(a consemnat preot Petru Roncea)

Distribuie articolul pe: