Slujire Arhierească la Mănăstirea Berzunți

În ziua de 15 februarie, la Mănăstirea “Schimbarea la față” și “Sfântul Sava” de la Berzunți a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, cu prilejul împlinirii a doi ani de la trecerea în veșnicie a Arhimandritului Arsenie Voaideș, ctitor și înnoitor al acestui așezământ monahal.

La doi ani de la plecarea părintelui Arsenie în viața veșnică, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, Părintele Protopop Ioan Bârgăoanu, și un numeros sobor de preoți, monahi, monahii și credincioși, au răspuns invitației Părintelui Protosinghel Benedict Carp, Starețul Mănăstirii Berzunți, pentru a face amintire de cel care a fost părinte duhovnicesc pentru mulți preoți și credincioși de pe Valea Trotușului, ctitor și înnoitor al acestui așezământ monahal și al altor biserici și mănăstiri din Arhiepiscopia noastră, dar mai mult decât atât, așa cum a apreciat Înaltpreasfinția Sa, ziditor de locașuri duhovnicești.

Cu acest prilej, în cadrul Sfintei Litirghii a avut loc hirotonia în treapta de Diacon a teologului Toma Petru Nicolae, pe seama Parohiei Hârja din Protoieria Onești și hirotonia întru Preot a preacucernicului diacon Ciprian Bohâlțeanu, pe seama Parohiei Cași II din același protopopiat.

După Sfânta Liturghie, toți cei prezenți, între care reprezentanți ai autorităților locale și centrale, maici de la Centrul Eparhial, de la Mânăstirea Pogleț, maici de la mănăstirea Văratec alături de Stavrofora Iosefina Giosanu, stareța mănăstirii, sub călăuzirea Ierarhului au înconjurat cu dragoste mormântul părintelui Arsenie, săvârșind Slujba Parastasului.

La finalul rugăciunii, Arhiereul a amintit în cuvinte sensibile despre personalitatea părintelui Arsenie, despre dragostea cu care își întâmpina fii duhovnicești și pelerinii, despre râvna pe care a avut-o pentru zidirea și înfrumusețarea locașurilor sfinte, dar și pentru zidirea sufletească a credincioșilor care îl urmau.

La plecare, tuturor închinătorilor li s-au oferit pachete cu daruri și alimente, spre pomenirea părintelui.

Pr. Alexandru Pânzaru

Distribuie articolul pe: