Întru mulți, binecuvântați și luminoși ani, Înaltpreasfintite Părinte Ioachim!

  Timpul se scurge într-o clipă, însă menirea clipei este să devină veșnică, întrucât ea deține în sine suma acțiunilor pe care omul, creația divinului, le împlinește pentru a reveni la Cel care i-a oferit totul,  Hristos Dătătorul de viață.

     Poate   cei   douăzeci   de   ani   în   care   Arhiepiscopia   Romanului   și   Bacăului   aflată   sub păstorirea Înaltpreasfinției Voastre, Înaltpreasfințite Părinte Ioachim, nu au fost decât o clipă, un moment, pe  pergamentul istoriei  Bisericii noastre strămoșești, însă acea  clipă  a reprezentat binecuvântarea lui Dumnezeu asupra Eparhiei noastre și a fiilor și fiicelor duhovnicești, dintre care 700000 pelerini în toată lumea.

     Vom   cunoaște   în   Veșnicia   harului   cum   clipa   Înaltpreasfinției   Voastre   ne-a   învățat frumusețea liturgică a Sfintei Liturghii și a cântării melodioase care ne-a chemat iară și iară la rugăciune, ne-a revelat iubirea Arhierului Hristos prin Arhieria Voastră, în care am fost chemați,noi preoții din Protoieria Onești, sub același potir, primindu-l pe Hristos din mâna celui care afăcut să se pogoare Duhul Sfânt asupra noastră.

      Pe parcursul celor douăzeci de ani, ce au devenit clipa ce a transfigurat Biserica Eparhiei noastre, ați făcut ca Logosul Evanghelic să răsune în locașuri noi de închinare, descoperind că porunca lui Dumnezeu este vie doar în faptă, oferindu-ne a VIII- a Taina, a Filantropiei, prin care am învățat grija față de semeni, bătrâni și tineri. Iar Taina iubirii aproapelui, Taina zilei a VIII- a,ne-a îmbrățișat în bucuria Împărăției Cerurilor, învățând că menira preotului este a binecuvânta și a dărui iubire, binecuvântarea episcopului devenind lucrare harică, după cum frumos grăiți: „Cel ce ascultă de preot, ascultă de episcop, iar cel ce ascultă de episcop, ascultă de Dumnezeu”, învățându-ne că ascultând și urmând pe Păstorul nostru, împlinim porunca lui Dumnezeu, care revarsă asupra noastră pacea lui Hristos, zâmbetul veșnic al Învierii.

      La   ceas   aniversar,   Cucernicii   Preoți   ai   Protopopiatului   Onești,   vă   aduc   prinos   de recunoștință, pentru ca ați dăruit viață și har din sufletul arhieresc, imn și cuvânt din kerigma

Apostolică,   sfințire   și hărnicie   în   inimă  tuturor, toate   darurile   înveșnicite   în dumnezeiască Liturghie și lucrare Evanghelică, rugându-L pe Dumnezeu să transfigureze clipa în Har, lacrimă în icoană, asceza în lumina taborică, toată îmbrățișarea iubirii și durerii în Înviere.

     Cu aleasă ascultare, ai Înaltpreasfinției Voastre, fii duhovnicești, Preoții Protopopiatului Onești.

     Gând consemnat prin Protoiereu Preot Ioan Bârgăoanu.

Distribuie articolul pe: