Parohia Bârsănești

Biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Cu vrerea Tatălui ,cu ajutorul Fiului şi săvărşirea Sf. Duh, ziditu-s-a acest sfănt lăcaş cu hramul ,,Sf.Gheorghe,, pe locul vechii biserici de lemn, în vreamea Prea Sfinţitului Episcop Eftimie din iniţiativa şi purtarea de grijă a Pr. paroh Mihai Mandrea ,ajutat de ,,Consiliul şi Comitetul Parohial,, , în frunte cu căntăreţul Ilie Lascăr, cu contribuţia credincioşilor şi subvenţia substanţială a Sfintei Episcopii.

Construcţia a fost executată între 25 iulie 1971 şi 30 decembrie 1974 de E.G.C.I. Tg. Ocna ,cu meşterii pietrari din Cireşoaia, după planul ,,Serviciului Tehnic al Episcopiei Romanului,, în colaborare cu ,,Direcţia de Sistematizare şi Arhitectură Bacău,,.

Catapeteasma este lucrată în lemn de stejar (sculptură) la atelierele ,,Institutului Biblic al M-rei Plumbuita –Bucureşti, fiind pictată în anul 1976 de pictorul Iosif Vasu.

Pictura murală s-a executat între anii 1977-1979 de către pictorul Muraru Nicolaevici. 

Sfinţirea bisericii a fost organizată de pr. paroh Mihai Mandrea în iunie 1980 ,de către Prea Sfinţitul Episcop Eftimie.

După pensionarea preotului Mihai Mandrea, începănd cu 1 iulie 1990, păstorirea enoriaşilor din Parohia Bîrsăneşti i-a fost încredinţată de către Pr. Ep. Eftimie, preotului paroh Mihai Mitrea.

7 mai 2008 – Istoric întocmit de pr. paroh Mihai Mitrea

https://youtu.be/SI0QeB2H-Lo

Distribuie articolul pe: