Parohia Buciumi II

Biserica cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

Biserica cu hramul „Sf. Voivozi” este cunoscută şi sub numele „Biserica din Jos” şi a fost adusă în anul 1795 din localitatea Schitul Frumoasa.

Pe un zapis vechi găsim inscripţia:
 „Eo, Toader Mititelu, mosnean din satul Bucium, am primit strire de la parintele diacon Ciurea, din neamurile noastre, ce este diacon la Schitul Frumoasa din Plasa Moineşti, ca are de prisos o biserică, că a fugit pământul şi biserica are dărâmături şi vrea ca această biserică să fie mutată la Bucium”.

Oameni din sat au fost de acord şi la 20 martie 1795 au pornit cu cai şi căruţe, aomeni slobozi, la Schitul Frumoasa, s-atrcut la demolare ei şi după multe zile de drum a fost adusă la Bucium.

Odată cu biserica au fost aduse multe icoane şi cărţi cu sfintele slujbe şi un clopot mare.Pământul pentru instalarea bisericii a fost donat cu multă bucurie de locuitorul Iordache Rotea.

Scrisul ne arată caă anul 1795 a fost un an bun, s-a lucat la biserică toată vara, iar înziua de Sf. Dumitru s-a sfinţit.

 Slujitor al bisericii a fost pr.Savin originar din sat care a ajutat mult la construirea bisericii.

În anul 1809 slujeau la preoţi la această biserică: Ştefan Miron, Vasile Manea, Nicolae Miron şi Gheorghe Maelat.

Se presupune că această biserică a fost distrusă de un incendiu iar pe locul ei s-a ridicat alta în anul 1866 (actuala biserică).

Sfinţirea bisericii s-a făcut pe 30 noiembrie 1866 preot fiind Neculai Miron la care a participat protoiereul de la Bacău Gheorghe Sofrocescu.

În decursul anilor a fost reparată de două ori, în 1895 şi 1935.

Biserica nu a fost pictată în interior dar în schimb găsim icoane frumos pictate de pictori anonimi din sec. XVIII.

În anul 1894 era preot C. Nalboc, iar în inventarierea făcută s-au găsit următoarele: şase, icoane, o evanghelie, psaltire, un ceaslov mare trei ohtoicuri.

Multe din aceste obiecte şi cărţi bisericeşti au fost donate de enoriaşi, dar odată cu scurgerea timpului o parte s-au pierdut.

Majoritatea slujitorilor acestei biserici erau originari din Buciumi şi după cum spun actele, cu mare ştiinţă de carte.

Peotul C. Nolboc s-a născut în anul 1853 şi a fost hirotonisit în anul 1875. A funcţionat la Bucium unde avea o temeinică gospodărie precum şi o familie numeroasă cu 10 copii.

Cu toate că în Bucium au existat mereu două biserici, cu un număr mare de enoriaşi, cntrul parohial o fost totuşi multă vreme la Răcăuţi.

În 1924 preotul Ioan Nalbac cu ajutorul bătrânului Gh. Ursache veteran al primului război mondial, prin intermediul generalului Prezan senator la acea vreme, au obţinut mutarea centrului parohial la Buciumi.

La sfârşitul secolului XIX la inventarierea făcută bisericii s-au găsit următoarele donaţii din partea enoriaşilor către biserică: Ghe. Zaharia- un prapure şi un ceaslov mic; P. Radu – o cazanie; N. Dima- o psaltire mică; I. Stoica- un iconostas; pr. I. Savin- un ooctoih mare şi vechi; Ghe. Apalaghiţei- o candelă de metal.

Redăm mai jos numele preoţilor care au slujit de-a lungul timpului la această biserică: pr. Savin, pr. Haisu, pr. Gheoldum, pr. Miron, pr. C Nalboc, pr. I. Cozma, pr. Inica, pr. Hârjoabă, pr.I. Cărăuşu, pr. V. Moroca.

În anul 1921 s-a zidit clopotniţa de la intrare fiind ajutaţi de primarul din acea vreme, Ghe. Melinte care a donat cel de-al doilea preot.

În anul 1995, dl. C. Iorga donează teren pentru lărgirea cimitirului întrucât faţa veche era ocupată în totalitate.

În anul 2000 su îndrumarea preotului V. Moroca împreună cu consilierii parohiali, ajutaţi de enoriaşi s-a reuşit împrejmuirea terenului bisericii cu gard de scândură şi fundaţie de beton acoperit cu tablă zincată, scândura fiind donată de către familia V. Iorga.

Pentru anul 2001 s-a propus ca biserica să intre într-o modificare totală atât în interior cât şi în exterior, iar Bunul Dumnezeu să ne ajute să ducem lucrarea la bun sfârşit şi gândul cel bun tuturor enoriaşilor care vor să participe la desăvârşirea lucrării.

În fiecare zi de sărbătoare, dagătul clopotelor ne cheamă ne cheamă la sfintele slujbe, unde învăţăm să fim mai buni, mai cradincioşi, mai milostivi şi ne aduce aminte că viaţa pe pământ nu este veşnică şi totodată ne anunţă dispariţia dintre noi a unui cunoscut.

 

https://youtu.be/W8oko4lYOEo

Distribuie articolul pe: