Parohia Coțofănești

Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe

 ,,La veleat 1730 s-a ridicat prima biserică din lemn cu hramul Sf. Ghe. care a ars în noaptea de Înviere 1744. Între 1745-1834 Coţofănescii şi Borşanii au avut un locaş de închinare comun ,,Biserica de la nuci” cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh” în anul 1830 noul proprietar Costache Burghelea începe a construi pe acelaşi loc o altă biserică tot cu hramul Sf. Ghe. ,,Coţofăneşti 12 mai 1830 cu vrerea Tatălui cu ajutorul Fiului şi săvârşirea Sfântului Duh…. . C. Burghelea proprietar de moşie, zidit-am clăcaşilor mei, ca loc de rugă şi închinăciune biserica Sfântului Gheorghe în memoria părinţilor mei. ” Prin legea de la 18 ianuarie 1864 a fost înzestrată biserica cu 6 ha teren arabil o sălişte pentru casă parohială şi una jumătate hectar teren pentru cimitirul obştei pe deal la Coşere ,,Vărălie”. La 13 noiembrie 1834 s-a sfinţit în prezenţa episcopului Gherasim, protoiereu C. Bontea primul preot fiind Boroneanu Octavian”.

Document nr. 429/ 16. 06 /1895 din Regatul României, parohia comunei Bâlca Coţofănescii, plasa Răcaciuni judeţul Putna.

Din însemnările de pe un Apostol (Buc. 1820) donat bisericii Sf. Ghe. Coţofăneşti de chiar ctitorul Costache Burghelea se pare că la anul 1830 a fost ridicată biserica din bârne de către oamenii proprietarului C. Burghelea ce s-a sfinţit în timpul episcopului Meletie al II-lea, în 1844; iar preotul Bobulescu descifrează de pe acelaşi Apostol o altă însemnare ,, La această dată 13 noi. 1834 s-a sfinţit şi biserica prin sârguinţa noastră” ( Al. Papor şi C. Stati ).

De-a lungul timpului biserica Sf. Gheorghe a fost slujită de preoţi vrednici care au făcut tot posibilul ca să o păstreze şi să o înfrumuseţeze, desigur cu posibilităţile timpului la care fiecare a păstorit. Sunt de amintit următorii slujitori :

1. Boroneanu Octavian

2. Popovici Dumitru n. 1862-d. 7 iun. 1929, Prezb. Olimpiada 1869-1941

3. Cozma Constantin ( scriitor, ginerele lui Dumitru), Prezb. Sânica

4. Cioroiu Gheorghe (cca. 40-45 ani până în 1987-1988 ; Prezb. Maria- un fiu şi o fiică)

5. Bută Ticu – până în 1993, Prezb. Dana – un fiu

6. Piştea Ionel -1993-1998, Prezb. Dora ( doi fii)

7. Florea Vasile-Romus-1998- , Prezb Maria ( un fiu şi o fiică)

În anul mântuirii 2008 Parohia Sf. Ghe. Se compune din biserică cu hramul Sf. Mc. Gheorghe purtătorul de biruinţă. Biserica are formă de cruce cu două turle una în naos şi una în pronaos fiind pictată, de asemeni dotată cu tot ceea ce ţine de acest capitol, atât cărţi, icoane, clopote, mobilier etc.

La ora actuală datorită trecerii timpului dar şi schimbărilor social-economice, parohia are un nr. De 230 de familii ortodoxe din care mulţi bătrâni la care se adaogă şi adepţi a-i cultului penticostal atât în Coţofăneşti căt şi în satul Tămăşoaia unde au mai rămas doar 11 fam. de creştini ortodocşi, bătrâni.

În incinta curţii bisericii se află cimitirul parohiei, unde sunt aşezaţi spre odihnă veşnică fii satului. De asemeni între anii 2002-2006 s-a ridicat un frumos aşezământ social filantropic cu hramul Naşterea Maicii Domnului. La cimitirul 2, Coşuri s-a ridicat şi o clopotniţă între anii 2000-2002 pentru a marca locul dar şi pentru a aduce aminte peste timp că aici au fost îngropaţi ostaşi ce s-au jertfit în cel de-al 2-lea război mondial chiar dacă aparţin poporului român cât şi altor popoare.

Pe lângă toate acestea Parohia Sf. Ghe. Coţofăneşti are şi casă parohială unde actual locuieşte permanent subsemnatul paroh cu familia, casă care are toate utilităţile ce au fost rezolvate pe tot parcursul anilor de pastoraţie.

Parohia are în posesie 4,5 ha teren arabil pentru care posedă titlu de proprietate pământ care din nefericire nu poate fi cultivat tocmai datorită faptului că lucrările sunt foarte costisitoare dar şi creşterii numărului de furturi. Tot ce parohia Sf. Ghe. posedă la această dată este rodul strădaniei neobosite ale slujitorilor pe care aceasta i-a avut de-a lungul timpului dar şi efortului susţinut din partea credincioşilor.

Distribuie articolul pe: