Parohia Deleni

Parohia Deleni, comuna Helegiu, judeţ Bacău, este situată în partea de nord-est a râului Tazlău, pe platoul deluros denumit Deleni.
Are uliţi înguste pe lături, iar prin mijloc, de la intrarea în sat şi pînă la ieşire în partea dinspre nord, drum principal denumit de localnici ,,tract”. Este o aşezare veche, de circa 500 ani. Satul are biserică nouă şi mare din zid, şcoală nouă din cărămidă, grădiniţă de copii, dispensar şi casă parohială.

Locuitorii satului, în număr de 450 familii sunt în totalitate români de religie ortodoxă. Ocupaţia lor principală este agricultura, creşterea animalelor, butnăria (dogăria), domeniul construcţiilor, etc. Datinele străbune sunt păstrate cu fidelitate.

În ce priveşte originea şi de unde provine numele actualului sat arătăm următoarele:
din o monografie (manuscris din 1937), aflată la Primăria com.Helegiu în care se află satul Deleni, se spune: ,,comuna Helegiu este alcătuită în întregime de răzeşi, a căror aşezare este foarte veche”.

Suntem informaţi că există documente la Academia Română, dar lipsindu-ne posibilitatea de a le cerceta, vom da o legendă luată de la locuitori. Se spune că doi căpitani de ai lui Alexandru cel Bun, anume Stroe şi Ivan, pentru meritele de buni ostaşi au fost împroprietăriţi pe aceste meleaguri. Unul din ei n-ar fi avut urmaşi, iar altul a avut trei feciori: Cazan, Drăguga şi Marcu.

După numele de Cazan este botezat locul ,,în căzănel”, din satul Helegiu.

Din Drăguga şi neamul lui, se trage satul Drăgugeşti, iar din urmaşii lui Marcu s-a întemeiat satul Deleni, care se numeşte astfel fiind aşezat pe deal.

În ce priveşte satul Deleni, s-ar confirma teza de mai sus, că satul a fost înfiinţat de urmaşii lui Marcu, deoarece şi astăzi există multe familii cu acest nume.

Ca o completare mai vrednică la cele de mai sus, arătăm că din mărturiile unor bătrâni ai satului, precum şi din documentele pe care le indică profesoara de limbă română, Năforniţă Dorina, în teza sa de licenţă în filologie intitulată ,,Graiul satului Deleni”, cu privire la originea satului Deleni, se poate constata următoarele:

Satul Deleni a fost aşezat la origine la sud de actualul sat, în vale sub ,,corhana văcarului”, pe malul stâng al Tazlăului, circa 2,5 km depărtare de aici şi purta numele de ,,gârtan sau gărtan”.

Năvălind turcii şi dând foc satului, locuitorii s-au refugiat pe deal unde se află actualul şi unde era pădure, cu care lemne şi-au construit şi casele.

Prima scriere despre satul Deleni datează din 1400 şi este uricul lui Alexandru cel Bun din 29 iunie 1400 şi se află la Biblioteca Academiei Române sub nr.XIV/150.

Al doilea document este hrisovul domnesc de la 1835, a lui Mihail Grigore Sturza Voievod, domnul Ţării Moldovei.

Din punct de vedere administrativ bisericesc, satul Deleni a făcut parte din parohia Drăgugeşti până în anul 1924, cunoscându-se ca preoţi deservenţi ai satului următorii: preot Constantin Goagă, care în ultimul timp era orb, preot Gheorghe Miron, preot Milea Popescu, preot Ion I.Ionescu, preot Neculai T.Ionescu- Orşa Mare şi preot Ghe. Măgirescu-Brătila- suplinitori după decesul preotului Ion T. Ionescu, paroh la Drăgugeşti la 28.01.1878. Apoi ca paroh de Drăgugeşti preot Costică I. Ionescu. În acest timp, cântăreţi deservenţi au fost: Ion Popescu-practicant, de la Helegiu şi Nicolae Mironescu-practicant- din Deleni.

Din anul 1924, a luat fiinţă parohia Deleni, cu primul ei paroh, preot Ioan N. Matei din Jevreni, instalat la data de 26 septembrie 1924 şi a păstorit aici până la data de 19 iulie 1934, construind în acest timp şi actuala casă parohială. Între timp a fost numit subdirector la Seminarul Teologic din Ismail şi a fost suplinit la parohie de ieromonahii: Nicodim Curcă cu seminarul de 8 clase, Atanasie Olteanu- născut la 14.10.1875 în Poiana Tecuci şi retras apoi la Moineşti, iar de la 01.11.1928, de Sofronie Ardeleanu din Sf. Mănăstire Bogdana.

Cântăreţi în acest timp au fost Neculai A.Ioniţă-practicant, Nicolae Mironescu-practicant şi Ion C.Ioniţă -cu şcoală- la 11 iunie 1926, în locul lui Neculai I.Ioniţă- decedat- toţi trei din Deleni.

In 1931 a fost numit ca paroh Pr. Stefan Mihai , instalat la 19 iulie 1931 , de loc din Caraclău – Bîrsanesti – licentiat in teologie si cu facultatea de drept . A păstorit pana in aprilie 1959 avand cantareti pe Neculai Mironescu si Sandu Ghineţ.

De pastoratia Pr Stefan Mihai se leaga constructia actualei biserici cu hramul ,,Sfintii Voievozi ”.

Din 1959 iulie 1 a urmat ca paroh Pr Bogdan Moldoveanu de loc din Bratila – licentiat in teologie ,cantaret avandu-l pe Ghinet Alexandru din Dragugesti.

A pastorit in acesata parohie pana la data de 1 dec 1970 cand s-a transferat la parohia Bratila , iar in locul sau ca preot paroh a fost numit tanarul licentiat in teologie a facultatii de teologie din Bucuresti promotia 1970 –Lupescu V. Vasile de loc din comuna Sascut jud. Bacau-preot ce pastoreste si in prezent anul 2008 având cântăreţ pe Vasile Popescu din Helegiu iar din 1995 pe Parjol Stefan din Deleni.

Deoarece biserica nu fusese inca pictata , s-au strans fonduri necesare si in perioada anilor 1970-1975 s-a pictat de catre pictorii Prof Aurelian Bucataru si Ecaterina Ardeleanu.

Pictura s-a executat in tehnica frescă si a fost in suprafata de 1248 mp . Sfintirea s-a facut in anul 1975 nov 11 de catre Prea Sfintitul Eftimie episcop al Eparhiei Romanului si Husilor .

In perioada 1992-1995 s-a construit o clopotnita monumentala , intre anii 1998-2000 s-a construit un gard din piatra de rau in lungime de 110 m.

Totodata s-a renovat casa parohiala si s-au facut si alte lucruri , toate facandu-se numai prin munca si cheltuiala enoriasilor parohiei, fara nici un ajutor din afara .

Biserica actuala este a treia biserica din sat in ordinea cronologica .

Prima biserica cu hramul „ Schimbarea la fata ” din insemnarile gasite, era cat o casa mica din lemn si dupa cum spun unii ar fi fost adusa din satul vechi (batran ) si s-a construit in 1814 si s-a zugravit .In 1897 s-a facut catapeteasma, iar in 1899 s-au facut strănile .

In 1912 aprilie 24 s-a stricat si s-a inceput constructia bisericii a II-a cu hramul „ Adormirea Maicii Domnului ’’

Biserica aceasta a II-a a fost construita cu doua turle din zid –piatra cioplita – pridvorul si pronausul ,iar naosul si altarul din lemn , tencuita si varuita in exterior si acoperita cu tabla in solzi . A fost constuita intr-un singur an. În toamna anului 1911-octombrie s-a adunat materialul şi s-a cioplit piatra, iar în primăvara anului 1912 a început construcţia şi la 21 octombrie acelaşi an 1912 s-a sfinţit.

În ce priveşte construcţia bisericii actuale (a III-a/ cu hramul ,,Sf.Voievozi” arătăm următoarele:

Biserica parohială ,,Sf.Voievozi” din satul Deleni, com.Helegiu, jud.Bacău, a fost constrută între anii 1938 mai 22-1953 iulie 5 (data sfinţirii) sub parohiatul preotului Ştefan Mihai care a pregătit poporul în acest timp în 7 ani 1931-1938. S-a sfinţit de Prea Sfinţitul Teofil Herineanu.

S-a construit pe locul bisericii a II-a. Biserica este construită din piatră, iar cărămidă numai în jurul ferestrelor. Fundaţia are o adâncime de 3.20 m. După primul strat de 0,50 m beton s-a zidit până la suprafaţă piatră în mortar de ciment, o cantitate de 4000 mc. L-a fundaţie au intrat peste 3 vagoane de ciment. Lăţimea fundaţiei este de 1,20 m. Temelia s-a făcut din piatră de carieră cioplită.

Acoperişul este din tablă zincată, iar pardoseala este din plăci de mozaic pătrate 30/30 cm şi colorate alb-negru.

Lăcaşul în formă de navă cruce, este prevăzut cu portic, pronaos, naos şi altar.

În interiorul lăcaşului se disting trei mari arcade ce despart cele trei părţi ale bisericii: pronaos, naos şi altar.

Biserica a fost construită după planul arhitectului Charles Lettourmeur din Bacău, de origine francez din Normandia. Planul a fost executat de antreprenorul Mihai Hulubovici din Bacău şi de antreprenorul Giussepe Demonte, originar din Italia.

Construcţia acestui impunător locaş are o suprafaţă de 343,22 mp, iar înălţimea de la bază până la vârful crucii de pe turlă este de 29,70 m.

Stilul în care s-ar putea încadra este cel vechi bizantin. A fost construită numai prin contribuţia enoriaşilor.

https://youtu.be/jARbK_5_yIw

Distribuie articolul pe: