Parohia Moreni

Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

Satul Moreni este situat la N-V de oraşul Oneşti şi se întinde pe o suprafaţă de 3 Km, dealungul şoselei ce duce de la Livezi către Berzunţi străbătut de pârâul Berzunţi cu uliţe înguste.

Numele satului se trage de la pârâul Morii unde erau aşezate mori în timpul năvălitorilor.

Biserica parohială din acest sat cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” este construită în anul 1836 de către ieromonahul Macarie din zidărie de piatră de râu şi cărămidă, cu mortar de nisip şi var, cu grosimea zidurilor de cca. 1m cu arce bolţi realizate din zidăria de piatră şi impresionează prin cei patru contraforţi ce sprijină nava dinspre părţile laterale şi dinspre altar, zidiţi pentru a consolida construcţia având şi turn clopotniţă realizată tot din zidărie de piatră cu şarpantă din lemn. Biserica  are formă treflată şi este aşezată pe temelie de piatră.

Până în anul 1940 a fost filia bisericii Berzunţi de la care dată a fost desprinsă de la parohia Berzunţi în timpul păstorii pr. Paroh Ioan Irimescu, formând parohia Moreni.

Această biserică a fost reparată în anul 1918, de către pr. Grigorie Oancea, iar de atunci a suferit mai multe reparaţii majore îndeosebi în urma cutremurilor.

În anul 1948 a fost văruită şi învelită cu şindrilă de către preotul Ioan Irimescu.

În anul 1958 i s-a construit pridvorul din chirpici de către enoriaşii satului Moreni în timpul păstoririi pr. paroh Ioan Ursache.

          În anul 1962 fost refăcută :

  • s-a înlocuit acoperişul din şindrilă cu tablă galvanizată
  • în interior s-a zugrăvit iar exteriorul s-a văruit.

Toate aeste reparaţii sau făcut de către enoriaşii satului Moreni în timpul păstoririi pr. Ioan Ursache.

În anul 2000-2002 în timpul păstoriirii pr. paroh Popa Emanuel biserica a fost pictată în tehnica „al secco” de către pictorul băcăuan Dorin Macovei şi a fost înzestrată cu catapetesmă nouă din lemn de stejar.

În anul 2016 cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului sub coordonarea pr. paroh Lăcătuşu -Iscu Ionel, biserica a fost refăcută în întregime. S-a construit un nou pridvor pe cadre de beton armat monolit cu stâlpi, grinzi, plăci, arce bolţi de beton şi zidurile di cărămidă porotherm. S-a demolat şarpanta veche a bisericii şi clopotniţei şi s-a construit o nouă turlă de formă octogonală peste cea existentă de formă pătrată servind drept turlă-clopotniţă şi s-a înălţat întreaga şarpantă a  bisericii realizîndu-se una comună pentru extinderea nouă şi biserica existentă acoperită cu tablă de cupru.

Dimensiunile exterioare ale bisericii după extindere şi modificare  adaptate la suprafaţa terenului rezolvă atât nevoile de cult cât şi de integrare armonioasă a construcţiei.

Deasemenea a fost înlocuită pardoseala bisericii izolându-se şi  turnându-se şapă de beton pentru eliminarea egrasiei şi s-a pardosit cu parchet laminat de clasă profesională, iar la exterior s-a tecuit cu tencuială decorativă.

Tâmplăria (uşile şi ferestrele) sunt din stejar stratificat.    În anul 2017 cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioachim s-au început lucrările de pictură a pridvorului nou construit în tehnica „a fresco”, şi a fost realizată de pictorul bisericesc Dumitru Macovei din Moineşti.

Tot în anul 2017, biserica a fost dotată cu mobilier bisericesc necesar cultului (iconostase, tron împărătesc, pangar, analog de strană, analog pentru Sf. Evanghelie veşmântar,străni din sf. Altar, mese) din lemn de stejar sculptat, realizate la Tg. Neamţ.

https://youtu.be/5wBYljecfic

Distribuie articolul pe: