Parohia Răcăuți

Biserica cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

Biserica Sfinţii Voievozi se află în satul Răcăuţi, aşezat la doar 3 Km în partea de sud-est a Municipiului Oneşti şi 2 Km de satul Buciumi , întinzându-se pe o lungime de 1,5Km.

 A fost construită din lemn de către enoriaşi în anul 1785. Datorită degadării între anii 1873-29 martie 1881a fost reconstruită din zid, în formă de navă, ca vechea biserică din lemn, cu pridvor deschis pe latura sudică şi turn-clopotniţă pe pridvorul vestic. Tot în anul 1881 a fost sfinţită de către părintele protoiereu de atunci Teodor Atanasiu. În urma unui cutremur turnul clopotniţei şi pereţii bisericii s-au crăpat aşa de tare încât s-a închis pentru reparaţie. În această perioadă nemaiputându-se sluji Sfânta Liturghie. După o reparaţie radicală şi cu legături de fier din anul 1896 biserica s-a resfinţit de către părintele protoiereu Gheorghe Criveţ, fiind paroh în acea vreme peotul Gheorghe Ghioldum.

Anuarul Episcopiei Romanului şi a Huşilor din 1936 ne informează că biserica este „ în stare foarte bună, are 102 prăjini , împropietărire de la 1922, arendabil. Casă parohială nu are. Paroh:N. Ghioldum, licenţiat în teologie, născut la 19 ianuarie 1903, preot la 20 noiembrie 1931. Cântăreţi:Gh. Goagă, născut la 23 martie 1905 absolvent al şcolii de cântări şi Gh. Zaharia , născut la 20 mai 1875 , practicant. ”Parohia având în acea vreme „135 familii cu 624 de suflete. ”

Catapeteasma şi unele icoane ale bisericii sunt de la sfârşitul secolului XIX. În 1882 catapeteasma a fost repictată de către pictorul Grama din Tg. Ocna. Biserica avut un bogat fond de carte veche, din secolele XVIII-XIX. Clopotniţa adăposteşte trei clopote, cel mic din 1781, cel mare din 1931 făcut cu cheltuiala sătenilor preot paroh fiind Gh. Ghioldum, iar cel de-al treilea mai recent achiziţionat. Vehea Catapeteasmă , a fostei mânăstiri Horgăi, care să fi existat înainte de 1453, la locul Rupturi de azi, mânăstire ce a fost dată danie la nunta fetei logofătului Mor(j)că de către binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. Această mânăstire expusă dărâmării, a fost adusă in centru satului.

În 1928 biserica e tencuită, spoită şi acoperită cu şindrilă. Pridvorul construit în 1934, iar in 1956 i se adaugă un cafas. După 1954 Biserica figurează ca filie a Parohiei Borzeşti. Între anii 1954-1977 slujeşte aici Preotul Paroh Ioan Sătulu. 1977-2002 slujeşte Preotul Paroh Hâncu Laurenţiu. În timpul său Biserica a fost renovata, Sfântul Altar a fost mărit şi acopetrită în întregime cu tablă. În urma acestor lucrări la 30 august 1986 Biserica a fost resfinţită de către Prea Sfinţitul Eftimie , Episcopul Romanului.

La 01 iunie 2002 redevine biserică parohială prin reînfiinţarea Parohiei Răcăuţi. După această dată Parohia Răcăuţi , prin donaţia unei parcele de pământ din propritatea fam. Alexandru Constantin, se construieşte casă parohială prin contribuţia enoriaşilor parohiei, coordonarea directă a preotului paroh Petronel-Gheorghiţă Ciocan , administrarea epitropului Ion Asandei căt şi a consilierilor parohiei. Tot după această dată se schimbă stolăria bisericii, se reface aleea principală , iar pentru încălzirea pe timp de iarnă se dotează cu centrală termică pe bază de conbustibil solid. Biserica a fost înzestrată cu diverse odoare şi cu sistem de sonorizare pe timpul slujbei.

https://youtu.be/1N5HigcAp_4

Distribuie articolul pe: