Parohia Sfântul Ioan – Biserica Sfinții Voievozi

Biserica cu hramul „Sfinţii Voievozi”

Biserica Sf. Voievozi a fost construită din piatră de râu şi cărămidă în anul 1848, ctitor principal fiind enoriaşul N. Stoian şi familia lui.

Turla este construită pe pridvor. În ea sunt amplasate clopotele odată cu construcţia bisericii. Nu are fundaţie şi interiorul bisericii este sub nivelul solului cu cca 20 cm.

A fost reparată în anii 1930- 1932 şi apoi în 1952.

În urma cutremurului din 1977 s- au impus din nou lucrări de reparaţii. Astfel a fost confecţionată o centură din beton armat sub streaşină, au fost spălaţi pereţii şi s- au tencuit din nou. A fost înlocuită tabla.

În interior s- au reparat tencuielile şi s- a repicta întreaga biserică.

A fost sfinţită în 8 nov. 1982 de către P. S. Episcop Eftimie al Romanului şi Huşilor.

În prezent biserica are nevoie de reparaţii de întreţinere ce vor fi executate în cursul anului 2009.


Distribuie articolul pe: