Parohia Sfântul Nicolae

Biserica Sfântul Nicolae
Istoricul Bisericii Sfântul Nicolae din Onesti

Biserica Parohială Sf. Nicolae din Onești este construită între anii 1843 – 1849 pe temelie nouă de piatră, de către Ctitorul Alecu Ciaur Aslan, mare Hatman. De la el se păstrează Catapeteasma și un număr de icoane praznicale, toate pictate de marele pictor Gh. Tătărăscu.

 Biserica este construită din carămidă și piatră de Grozești și Perchiu, în formă de corabie. La început ea a fost fără pictură pe pereții interiori, acoperișul fiind din tablă.

 Biserica privită din exterior, are un aspect simplu bine proporționat, cu o turlă ridicată în partea de apus a construcției, în care se găsesc cinci clopote, trei mari și două mici și a fost ridicată de meșteri necunoscuți.

 În zidirea acestei biserici se resimte o influența a stilului apusean, neoclasic.

 Catapeteasma este din lemn de tei, foarte frumos sculptată de meșteri necunoscuți este lucrată la Iași între anii 1820 – 1840, timp în care și pictorul Gh. Tătărăscu a pictat tot la Iași, icoanele din chenarele-ferestrele catapetesmei precum și icoanele praznicale. Ele prezentă o mare valoare istorică și artistică.

 Sculptura catapetesmei este suflată în foiță de aur, iar unele părți ale ei, vopsite în ulei.

 În anul 1849 biserica a fost sfințită fară a fi terminată lipsindu-i pictura, mobilierul, etc.

 Sfințirea s-a făcut de către Episcopul Veniamin Ruset înconjurat de un mare sobor de preoți.

 Odată cu zidirea bisericii, ctitorul Alecu Aslan a donat și o suprafață de 7.000 mp pentru cimitirul din jurul ei.

 După sfințire, ctitorul a mai donat bisericii un tablou al familiei drept mărturie a ctitoriei sale.

 Tabloul, care se păstrează și astăzi, a fost lucrat de pictorul C. Leca. Ctitorul Alecu și soția sa Zoe Aslan sunt îngropați în hruba din partea dreaptă a intrării în pridvorul bisericii.

 După sfințirea bisericii au urmat ca slujitori preoții:

 – Gheorghe Goagă și fiul său Iordache Goagă, care au murit de holeră în anul 1866 odată cu fratele lui, cântarețul Vasile Goagă;

 – Preotul Gheorghe Baltag mort accidentat în anul 1879;

 – Între 1880 – 1925 la Biserica Sf. Nicolae a fost slujitor Preotul Gh. Suraianu. În timpul lui s-a făcut o nouă reparație constând în schimbarea șindrilei care era putredă, cu tablă cositorită și reparații la tencuieli. Ele au fost executate între ani, 1880-1884, ca donație a moșierului Gheorghe Iurașcu, care a mai înzestrat Biserica cu veșminte și odoare pentru cult.

 Și acest ctitor Gheorghe Iurașcu impreună cu fratele său, juristul Dimitrie Iurașcu, au fost îngropați în aceeași hrubă, alături de familia Aslan.

 – A urmat Preotul Dimitrie Suraianu transferat de la Parohia Mihaita – Dolj.

 În timpul acestui preot s-a cumpărat pentru Biserica 40 de prajini de pamănt, mărind astfel curtea Sfintei Biserici.

 El a restaurat pridvorul Bisericii, scara spre clopotniță, a schimbat ferestrele de lemn cu altele din fier si a placat fundația cu piatră de Slănic-Moldova.

 Cutremurul din 1940 avariază grav biserica și se ia inițiativa de restaurare.

 Arhitectul Balș întocmește planurile de consolidarea Bisericii și în 1942 antreprenorul Giuseppe Delmonte execută lucrarea care s-a sfințit la 1 iulie 1943.

 La 1 octombrie 1943 Preotul D. Suraianu iese la pensie și îi ia locul fiul său Nicolae Suraianu.

 În același an vine la parohie al doilea Preot, Preotul Gh. Ursache, dupa care Parohia se împarte în două: Onești I și Onești II.

 În 1959 Preotul Nicolae Suraianu se retrage și în locul lui vine Preotul D. Gâdinceanu, tranferat de la Parohia Drăgugesti.

 În anul 1966 s-a trecut la reparația generală a bisericii Sf. Nicolae si s-a executat instalația electrică.

 La 4 septembrie 1966 Prea Sfințitul Episcop Dr. Partenie al Eparhiei Romanului si Hușilor, a oficiat slujba Arhierească de Sfințire a Bisericii fiind înconjutat de câteva mii de credincioși.

 Cutremurului din anul 1977 a produs grave avarii Bisericii, aceasta fiind dezafectată cultului.

 Ani de-a rândul s-a slujit într-o baracă improvizată.

 În anul 1980 a fost transferat din interese superioare bisericești, Părintele Protopop misionar Alupei Constantin care s-a îngrijit cu mult suflet de executarea lucrărilor de consolidare, reparație și pictură interioară in tehnica frescă.

 Pictura din Sfântul Altar, în tehnica frescă, a fost executată de pictorul Costin Ioanid, iar pronaosul, naosul și mozaicul exterior cu icoana Sfântului Nicolae de pictorul Carp Vasile.

 Părintele Alupei Constantin s-a ocupat cu responsabilitate de consolidarea și centurarea tuturor pereților, de refacerea completă a turnului clopotniță și acoperișului.

 S-a pus pardoseală de mozaic venețian și s-a confecționat tot mobilierul, din lemn de stejar sculptat.

 Toate aceste lucrări s-au executat în perioada 1980 – 1989, sub îndrumarea Preasfințitului Eftimie, paroh fiind părintele Dumitru Gâdinceanu, preot slujitor Gheorghe Ursache si misionar protopopesc pr. Constantin Alupei, care a coordonat cu suflet și responsabilitate lucrările, ajutat fiind de consiliul parohial și de toți bunii enoriași.

 În 1987 după pensionarea pr. Ursache Gheorghe a venit pr. Curcuța Ștefan.

 În ziua de 8 octombrie 1989 a avut loc slujba de resfințire a unicii Biserici Ortodoxe din Onesti, de către Preasfințitul Eftimie – Episcopul Romanului și Hușilor.

 În 1989 la această parohie au fost numiți prin transfer Preotul Ursu Ioan, urmat în 1997 de Preotul Cărăușu Iulian și preotul Pașcu Nicolae.

 În toamna anului 1997, municipiul Onești s-a împărțit in patru parohii.

 La 1 februarie 1998, în urma susținerii examenului concurs la Centrul Eparhial Roman, a fost numit pr. Berdan Ioan, venind de la Parohia Cașin I.

 În septembrie, același an, în urma aceluiași examen concurs a fost numit la aceeași parohie, Sf. Nicolae, pr. Piștea Ionel de la parohia Coțofănești.

 Prin purtarea de grijă a părintelui Berdan Ioan, s-au făcut urmatoarele lucrari:

 • înlocuirea ferestrelor cu altele, termopan din lemn stratificat;
 • executate vitralii profesionale pentru fiecare fereastră;
 • împodobită Biserica cu Sfânta Evanghelie, două Sf. Cruci cu picior pentru Sf. Masă, 33 de candele și cădelniță, toate din email aurit – Grecia;
 • două rânduri de covoare de Cisnădie;
 •   sistem de sonorizare profesional, Dynacord – Germania;
 • sistem de încalzire proprie (centrala și calorifere);
 •   schimbat tabla de pe Biserică și executate jgheaburi de scurgere;
 •    schimbată ușa de la Sf. Altar cu alta din lemn stratificat;
 •    patru policandre – Grecia;
 •    în cimitirul Bisericii a fost ridicată o frumoasă troiță prin donația familiei pictoriței Alexandra Nichita (Mica Picasso), din America;
 •    s-a săpat o fântâna în stânga aleei de acces;

 Dupa anul 2000, s-au construit o cantină socială și o capelă mortuară.

 Preotul Curcuță Stefan s-a ocupat de înființarea și funcționarea fundației ”Acasă la Biserică”, care oferă zilnic o masă caldă la 60 de copii necăjiți.

 Prin grija părintelui Curcuță s-au executat din fier forjat cele trei porți de la intrare.

 În anul 2014 (1 mai) prin binecuvântarea Preasfințitului Ioachim Băcăoanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, parohiatul parohiei Sfântul Nicolae a fost preluat de Preotul Berdan Ioan, însoțit de preoții coslujitori: Preotul Curcuță Ștefan, Preotul Piștea Ionel și Preotul Zaharia Nicolae transferat în 2014 de la parohia Brătila I.

 Biserica Sfântul Nicolae necesită consolidări, reparații și îmbunătățiri.

 Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate!

Preot Paroh Berdan Ioan

Distribuie articolul pe: